Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012

ΜΥΝΗΜΑ ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ


ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                 Αγρίνιο,  25  Μαΐου 2012
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Χαρ.Τρικούπη 10
30 100  Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο
Τηλ.: 2641 0 22495, 2641 3 60302
FAX: 2641 0 48498 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημοπρατείται στις 19 Ιουνίου, το έργο «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης Νεάπολης Δήμου Αγρινίου» μετά την έγκριση των όρων δημοπράτησης από την Οικονομική Επιτροπή.
Ο προϋπολογισμός του έργου  ανέρχεται στο ποσό των 1.399.200,00€ και χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ και από ίδιους πόρους του Δήμου Αγρινίου.
Με την κατασκευή αυτού του έργου επιλύονται οριστικά προβλήματα αποχετεύσεως στην Τοπική Κοινότητα Νεάπολης. αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
          Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση θα κατασκευασθεί δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και αντλιοστάσιο, μεταφέροντας τα λύματα στον Βιολογικό Αγρινίου.