Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012

ΜΥΝΗΜΑ ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ


ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                Αγρίνιο,  26 Ιανουαρίου 2012
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Χαρ.Τρικούπη 10
30 100  Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο
Τηλ.: 2641 0 22495, 2641 3 60302
FAX: 2641 0 48498 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Δύο σημαντικά έργα, που αφορούν την ύδρευση  και τις σχολικές υποδομές, δημοπρατούνται άμεσα μετά την έγκριση των όρων δημοπράτησης από την Οικονομική Επιτροπή (Τρίτη 24 Ιανουαρίου) του Δήμου Αγρινίου.
 Συγκεκριμένα πρόκειται για τα έργα:
·                «Ύδρευση Τ.Δ. Λεπενούς», Δήμου Αγρινίου, συνολικού προϋπολογισμού 965.550,00 ευρώ, με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων.     
·                «Ανέγερση Νέας Πτέρυγας 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου», συνολικού προϋπολογισμού 2.950.000,00 ευρώ, με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων.