Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΙΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο Όμιλος Εταιρειών Coba, του συγχωριανού μας κ.Βασίλη Μπόκα, ζητεί για την πλήρωση θέσης εργαζομένου ως ταχυμεταφορέα (courrier). Απαραίτητα προσόντα η κατοχή διπλώματος μηχανής. Θα προτιμηθούν νέοι καταγόμενοι από τα μέρη μας. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εξής διεύθυνση Θαρύπου 2, Νέος Κόσμος ή με στο 6944694530 (Μπόκας Βασίλης).