Σάββατο, 4 Μαΐου 2013

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ & ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ - ΘΥΕΛΛΑΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ