Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΕΛΕΠΑΠ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Πρόσκληση
Μεαφορμήτηνσυμπλήρωσητων75 χρόνωνλειτουργίας
τηςΕΛΕΠΑΠΑΘΗΝΩΝ
καιτων15 χρόνωντουΠαραρτήματοςΑΓΡΙΝΙΟΥ,
σας προσκαλούμεσεδείπνομεζωντανήμουσική
(συμπατριώτεςμαςκαλλιτέχνες)
τηνΜαρτίου2013 ημέραΠαρασκεύηκαιώρα21:00 στοΠΙΘΑΡΙstudio
(TέρμαΗρακλείτουτηλ. 26410-57293).
Ηεκδήλωση πραγματοποιείταιμεσκοπόναευχαριστήσουμεόλουςεσάς,
πουταχρόνιαλειτουργίαςτηςΕΛΕΠΑΠμαςστηρίξατε, γιανα προσφέρουμεανακούφισησεχίλιεςκαι πλέονοικογένειεςκαθώςκαιγιατηνοικονομικήενίσχυσητουκέντρουμας.
ΜετιμήγιατηνΤ.Δ.Ε.
ΟΠρόεδρος ΗΓραμματέας
ΕπαμεινώνδαςΤάνταρος ΛαμπρινήΚολοβού
ΤιμήΠρόσκλησηςμεφαγητό: 15 ευρώ
ΠροσκλήσειςδιατίθονταιστηνΕΛΕΠΑΠ: 26410-26400/46011
(από08:00-15:45)