Κυριακή, 17 Ιουνίου 2012

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ <<Η ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ>>  ΑΠΟΦΑΣΗΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ  ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΓΡΙΝΙΟΥ  ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙ ΗΜΕΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ  ΣΤΗΝ

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00πμ ΜΕ 14.00μμ.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ  ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΝΑ ΜΕΡΙΜΝΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΧΙΑ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ,

ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΝ ΤΗΝ    ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ .

ΔΕΚΤΑ ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΑ ΑΤΟΜΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ .

  
             ΗΜΕΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
<24/06/2012>