Τρίτη, 12 Ιουνίου 2012

12-6-2012 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ.