Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

ΜΥΝΗΜΑ ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ


ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                            Αγρίνιο, 21 Φεβρουαρίου 2012
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Χαρ.Τρικούπη 10
30 100  Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο
Τηλ.: 2641 0 22495, 2641 3 60302
 FAX: 2641 0 48498 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με επιστολή προς τους Υπουργούς, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής  και  Εσωτερικών,  κυρίους  Γιώργο Παπακωνσταντίνου και  Αναστάσιο Γιαννίτση, ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Παύλος Μοσχολιός,   προτείνει τη μετάταξη των Αγροφυλάκων στους Δήμους (με ταυτόχρονη μεταφορά των αναγκαίων οικονομικών πόρων), ώστε να λειτουργήσουν ως ένα είδος Περιβαλλοντικής Αστυνομίας στους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού.

Η επιστολή έχει ως εξής:

«Όπως γνωρίζετε, πριν από μερικά χρόνια προσλήφθηκε στο Δημόσιο σημαντικός αριθμός Αγροφυλάκων, οι οποίοι σήμερα, λόγω έλλειψης αντικειμένου εργασίας, υπηρετούν στα κατά τόπους Δασαρχεία της χώρας, χωρίς να προσφέρουν ουσιαστικές υπηρεσίες.
Γνωρίζετε, επίσης, ότι σε πολλές περιοχές της χώρας, τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι οξυμένα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις άπτονται και της δημόσιας υγείας (μόλυνση υδάτων, ανεξέλεγκτη εναπόθεση απορριμμάτων, καταπατήσεις δημόσιας περιουσίας κλπ.).
Οι Δήμοι καλούνται να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά, τα οποία πέραν του οικονομικού κόστους ενέχουν και ποινικές ευθύνες, χωρίς όμως να διαθέτουν ούτε το προσωπικό ούτε τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους. 
Για τη συστηματική παρακολούθηση της καταστρατήγησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται, προτείνω, στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο για την Αυτοδιοίκηση, να συμπεριληφθεί διάταξη για τη μετάταξη των Αγροφυλάκων στους Δήμους (με ταυτόχρονη μεταφορά των αναγκαίων οικονομικών πόρων), ώστε να λειτουργήσουν ως ένα είδος Περιβαλλοντικής Αστυνομίας στους ΟΤΑ Α Βαθμού».