Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2011

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΘΥΕΛΛΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΥΡΤΙΑ