Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

ΜΥΝΗΜΑ ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

 Αγρίνιο,  14 Ιουλίου  2011                                                                                                                                                                            
Δ.Ε.Υ.Α.Α.
Διεύθυνση : Δ. Βότση 7
Τηλέφωνο : 2641029364, 2641020353
fax : 2641028894

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με τα προβλήματα έλλειψης πίεσης που παρουσιάστηκαν τις τελευταίες ημέρες σε διάφορες περιοχές του Δήμου θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους καταναλωτές ότι οφείλονται αποκλειστικά στην άσκοπη χρήση του νερού. Όπως προκύπτει από τους ελέγχους που πραγματοποίησαν τα αρμόδια συνεργεία το νερό που καταναλώνεται  είναι το μέγιστο δυνατό. 
Επισημαίνεται ότι το νερό του δικτύου ύδρευσης σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για οικιακή κατανάλωση και όχι για άλλες χρήσεις (πότισμα, πλύσιμο αυτοκινήτων με λάστιχο, πλύσιμο αυλών, πεζοδρομίων κλπ), για τις οποίες επίσης προβλέπεται και η καταβολή προστίμου.
Είμαστε βέβαιοι ότι οι συμπολίτες μας θα ευαισθητοποιηθούν σε θέματα ορθολογικής χρήσης του νερού ώστε να υπάρξει έτσι περιορισμός της σπατάλης και να έχουμε προσαρμογή των υδρευτικών αναγκών στα διαθέσιμα υδατικά αποθέματα, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες η κατανάλωση είναι αυξημένη.