Σάββατο, 18 Ιουνίου 2011

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 2011

Αποκαλυπτικά είναι τα πρώτα  στοιχεία της γενικής απογραφής πληθυσμού για τον νομό, που παρουσιάζουν μια γενική μείωση αλλά παράλληλα μια ερημοποίηση της υπαίθρου που θα πρέπει να προβληματίσει πλέον τους πάντες, που καλούνται να προχωρήσουν πέρα από τις διαπιστώσεις, σε πολιτικές.
Μάλιστα, όπως όλα δείχνουν η Αιτωλ/νία, όπως και το 2001, θα είναι ένας από τους ελάχιστους νομούς που θα παρουσιάσει μείωση πληθυσμού.
Στην φετινή απογραφή ο νομός παρουσιάζει μείωση κατά 10 χιλιάδες κατοίκους περίπου με213 χιλιάδες πληθυσμό…
Οι κάτοικοι της «περιφέρειας», την δεκαετία που πέρασε, είτε εγκατέλειψαν πλήρως τον νομό, είτε μετακινήθηκαν στα αστικά κέντρα, που δεν ενισχύθηκαν και αυτά όμως ιδιαίτερα, εάν πάρουμε λ.χ. το χαρακτηριστικό παράδειγμα του δήμου Αγρινίου, όπου η πόλη παρουσιάζει μια αύξηση πέντε χιλιάδων κατοίκων, ενώ ο συνολικός νέος διευρυμένος δήμος παρουσιάζει μείωση και βέβαια δεν επιτυγχάνεται ο στόχος που είχε τεθεί, να ξεπεράσει δηλαδή το όριο των 100 χιλιάδων κατοίκων.
Από 96.321 κατοίκους το 2001 ο νέος δήμος Αγρινίου, έχει 94.200 και αναλυτικά ανά Δημοτική Ενότητα:
Αγρίνιο: 59.800
Αγγελόκαστρο: 1.900
Αρακύνθου: 5.000
Θεστιέων: 6.800
Μακρυνείας: 3.400
Νεάπολης: 5.000
Παναιτωλικού: 1.300
Παραβόλας: 3.700
Παρακαμπυλίων: 1.800
Στράτου: 5.500

Τα στοιχεία, που είναι ανεπίσημα, αλλά μικρές αποκλίσεις θα έχουν από τα τελικά,  αποδεικνύουν πως και οι προσπάθειες των δημοτικών αρχών για συγκράτηση ή αύξηση  του πληθυσμού τους απέτυχαν.
Παράλληλα, πρέπει να σημειωθεί πως σε αρκετές περιπτώσεις, έχουν εκφραστεί παράπονα για τον τρόπο που έγινε η απογραφή σε κάποιες περιοχές. Τέλος, σε αντίθεση με το 2001 όπου η απογραφή ήταν για μια μέρα και υπήρχαν μετακινήσεις ετεροδημοτών, φέτος αυτό δεν έγινε αφού η απογραφή είχε δεκαπενθήμερη διάρκεια, γεγονός που επίσης συνέβαλε στην μείωση του πληθυσμού.
Σε κάθε περίπτωση όμως, οι διαπιστώσεις είναι δυσάρεστες και για όσους «διάβαζαν» την ανθρωπογεωγραφία, αλλά και τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις στον νομό, αναμενόμενες.

                                                                               Aπο aginiopress