Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΦΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.

Η Βουλευτής Αιτ/νιας Σοφία Γιαννακά στην τοποθέτησή της στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων αρμόδια για τα θέματα Παιδείας, τόνισε για τον Θεσμό του Μέντορα: «Ο θεσμός του Μέντορα αναμφισβήτητα αποτελεί, μία καθοριστικού τύπου αναγκαιότητα για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Είναι επιτακτικός ακριβώς γιατί αναγνωρίζεται η μη – επάρκεια των υποψηφίων καθηγητών να διδάξουν αμέσως μετά το πέρας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τους. Είναι βέβαιο ότι οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν την ανάγκη της καθοδήγησης από έναν εμπειρότερο συνάδελφό τους, ο οποίος θα μπορεί να τους εγκλιματίσει στις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε σχολικής μονάδας. Θα πρέπει να δούμε εάν θα μπορούσε να υπάρξει διαχωρισμός από το τρίτο μάλιστα έτος σπουδών, αυτών που θέλουν να διδάξουν από αυτούς που θα ασχοληθούν με την έρευνα. Το επιχείρημα είναι ότι οι υποψήφιοι καθηγητές – δάσκαλοι, θα μπορέσουν να προετοιμαστούν κατάλληλα με την παρακολούθηση μαθημάτων που αφορούν στην παιδαγωγική και την παιδοψυχολογία. Επίσης εάν ο θεσμός θα μπορούσε να εξαπλωθεί πέρα των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών και στους θεωρητικά πιο έμπειρους καθηγητές και δασκάλους, όπου αναγνωρίζονται αδυναμίες και αντιπαιδαγωγικές πρακτικές. Επίσης θεωρώ ότι υπάρχει εξίσου η αναγκαιότητα για την δημιουργία μεντόρων για τους μαθητές, στη βάση διεθνών προτύπων. Σε κάθε περίπτωση ο θεσμός του Μέντορα είναι επιτακτική ανάγκη επαναλαμβάνω, και θεωρώ ότι η πολιτική του Υπουργείου θα αναμορφώσει την εκπαιδευτική διαδικασία.»

Σχετικά με το Ψηφιακό Σχολείο η κα Γιαννακά επισήμανε: «Όλοι γνωρίζουμε κύριοι συνάδελφοι, ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι πολύ συγκεντρωτικό και αρκετά γραφειοκρατικό. Η καινοτομία και ο βαθμός ελευθερίας που πάμε να δώσουμε στο σύστημα, αποτελεί αίτημα όλων. Η βασική πρόκληση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σήμερα, είναι η ουσιαστική ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία όλων των μαθημάτων αλλά και στη σχολική ζωή ευρύτερα. Αν θέλουμε να έχουμε ένα ανταγωνιστικό σχολείο στον ευρωπαϊκό χώρο τότε αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Χρειαζόμαστε όμως και αξιόμαχους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα δείξουν ζήλο και πραγματικό ενδιαφέρον για την μετάβαση από το έντυπο σύγγραμμα στο ψηφιακό αλλά και γενικότερα προς την ουσιαστική ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία όλων των μαθημάτων αλλά και στη σχολική ζωή ευρύτερα. Πόσο μάλλον όταν σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, (από την Εταιρεία Μελετών – Στατιστικών και Πληροφοριακών Συστημάτων) το 31% των εκπαιδευτικών δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία ή σχεδόν καμία εμπειρία στη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, όταν ο μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι 7%. Επίσης στην έρευνα αυτή καταγράφεται ότι μόλις το 35% των εκπαιδευτικών δηλώνουν ότι έχουν χρησιμοποιήσει τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας για τα μαθήματά τους, όταν ο μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι 74%. Άρα λοιπόν χρειάζεται πολύ δουλειά στο κομμάτι αυτό όπως επίσης και προς την ενημέρωση της κοινωνίας και ιδιαίτερα στους γονείς. Δηλαδή πρέπει να επιμείνουμε στο γεγονός ότι αυτό που επιχειρούμε είναι να απελευθερώσουμε και να δώσουμε εναλλακτικές επιλογές στο δάσκαλο και στο μαθητή και όχι ότι πάμε να υποκαθιστά την ανθρώπινη επαφή δασκάλου - μαθητή.»