Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

Eπιφυλάξεις ΣΥΡΙΖΑ για υδατοδρόμιο στην Τριχωνίδα

ydatodromio_aftodioikisi.gr_Σχετικά με το ενδεχόμενο εγκατάστασης υδατοδρομίου στην Τριχωνίδα η Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Τριχωνίδας εξέδωσε ανακοίνωση για να εκφράσει τις επιφυλάξεις της . Αναλυτικά αναφέρει:
Σχετικά με την κινητικότητα που προέκυψε τον τελευταίο καιρό στο θέμα της εγκατάστασης υδατοδρομίου στη λίμνη Τριχωνίδα και την υποβολή αιτήματος της εταιρίας ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε./ HELLENIC SEAPLANES S.A. στην Κτηματική Υπηρεσία Αιτωλοακαρνανίας ζητώντας παραχώρηση χώρου στη θέση Αμπάρια της κοινότητας Παναιτωλίου του δήμου Αγρινίου, οφείλουμε να επισημάνουμε τα εξής:
Η ψήφιση του πρόσφατου επενδυτικού νόμου που «επιτρέπει» την εγκατάσταση υδατοδρομίων σε περιοχές ΝATURA 2000, δεν πρέπει να επισκιάζει το γεγονός ότι η λίμνη Τριχωνίδα, εκτός του ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα υδάτινα σώματα της χώρας μας και είναι ενταγμένη στο καθεστώς του δικτύου προστατευομένων περιοχών γιατί εμπεριέχει οικοτόπους προτεραιότητας και ενδημικά και κινδυνεύοντα είδη,
- Αποτελεί τον μεγαλύτερο ταμιευτήρα πόσιμου νερού της Ελλάδας.
- Αποτελεί βιότοπο ευαίσθητων υδρόβιων ειδών οικονομικής σημασίας για την περιοχή (αθερίνα)
Η εγκατάσταση ενός υδατοδρομίου, τα ενδεχόμενα ατυχηματικής ρύπανσης καθώς και οι σχετικές πιέσεις που θα ασκηθούν από τις απαραίτητες εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού και την αύξηση των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή, συνιστά μεγάλης κλίμακας ανθρώπινη παρέμβαση και ενδέχεται να ενέχει σημαντικούς κινδύνους για την προστασία της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης καθώς και για την εξασφάλιση της καλής οικολογικής κατάστασης της λίμνης.
Επιπλέον με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ν. 4146), τίθενται μεγάλοι περιορισμοί στην περίπτωση λειτουργίας υδατοδρομίου, όπως η απαγόρευση της ναυσιπλοΐας, της αγκυροβόλησης κάθε είδους πλωτού μέσου, της αλιείας και η πόντισης αλιευτικών εργαλείων σε απόσταση μικρότερη των πεντακοσίων (500) μέτρων από τη Ζώνη Ασφαλείας Υδατοδρομίου, της κολύμβησης και κάθε είδους υποβρύχιας δραστηριότητας κατά διάρκεια της αεροπορικής ημέρας.
Θεωρούμε ότι η απουσία επενδύσεων στην περιοχή δεν οφείλεται μόνο στην γραφειοκρατία του δημοσίου, όπως ο επενδυτικός νόμος επιχειρεί να παρακάμψει αντί να εξορθολογίσει, αλλά:
- στις μνημονιακές πολιτικές της ύφεσης που έχουν συρρικνώσει την ελληνική οικονομία και καταστρέφουν θέσεις εργασίας και κάθε δυνατότητα παραγωγικής ανασυγκρότησης
- στην απουσία οράματος και τη στρεβλή εκτίμηση των τοπικών αρχών και της κυβέρνησης για το τι σημαίνει «τουριστική ανάπτυξη» σε ευαίσθητα οικοσυστήματα
Υποστηρίζουμε τις εναλλακτικές και ήπιες μορφές τουρισμού με τη διατήρηση των ωφελειών από την τουριστική εκμετάλλευση στα χέρια της τοπικής κοινωνίας και με την προστασία του περιβάλλοντος, φυσικού και πολιτισμικού.
Διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας για το κατά πόσο μπορεί η εγκατάσταση ενός υδατοδρομίου να εξυπηρετήσει την ανάπτυξη και την επισκεψιμότητα της περιοχής, με δεδομένη την απουσία συνολικού σχεδίου οικοτουριστικής, αγροτουριστικής και πολιτιστικής αξιοποίησης.
Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι κάθε πιθανός σχεδιασμός για την δημιουργία δραστηριοτήτων της κλίμακας και των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός υδατοδρομίου θα πρέπει να εξετασθεί υπό το πρίσμα όλων των προαναφερθέντων δεδομένων και να εφαρμοστεί η αρχή της πρόληψης, όπως αυτή επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.