Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΥΕΛΛΑΣ





Ευχαριστούμε τον αναγνώστη  για τις φωτογραφίες που μας έστειλε