Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΥΕΛΛΑΣ

Ευχαριστούμε τον αναγνώστη  για τις φωτογραφίες που μας έστειλε