Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ κ.ΣΟΛΤΑΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ Β. ΣΟΛΤΑΤΟΣ ΠΡΟΣ: Αξ. Πρόεδρο Π.Σ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Περιφέρειας Δυτικής
ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ Ελλάδας.
ΕΡΩΤΗΣΗ
Στην ημερήσια εφημερίδα της Αιτωλία και της Ακαρνανίας «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ» δημοσιεύθηκε την 9η Μάη 2013 άρθρο με θέμα το Νομαρχιακό ΚΕΚ και με τίτλο «Σκάνδαλο διαρκείας ;» και που αναφέρει μεταξύ άλλων ότι υπάρχουν χρέη , δάνεια , απλήρωτοι υπάλληλοι , μυνήσεις , εξαφάνιση οικονομικών στοιχείων και με βάση αυτά ζητά για ενημέρωση των πολιτών για το τι συμβαίνει.
Το Νομαρχιακό ΚΕΚ ιδρύθηκε το 1995 με την σύμπραξη της τότε Νομαρχίας και ορισμένων Δήμων και φορέων του Νομού.
Την 1η Οκτώβρη 2007 το Νομαρχιακό Συμβούλιο της Αιτ/νίας αποφάσισε κατά πλειοψηφία την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 58.600 Euro και έτσι θα ανέρχετο σε 117.200 Euro. Θα εισέρχονταν δε και άλλοι Δήμοι και φορείς.
Σύμφωνα με τα πρακτικά του τότε Νομαρχιακού Συμβουλίου Οι Μέτοχοι ήταν οι Δήμοι Αγρινίου, Αμφιλοχίας ,Ναυπάκτου , Αντιρρίου ,Θεστιέων ,Αλυζίας , Ινάχου , Παραβόλας , Φυτειών , Αγγελοκάστρου και Θέρμου. Επίσης συμμετείχαν οι αναπτυξιακές εταιρείες Τριχωνίδα Α.Ε. , Αιτωλική Α.Ε , της ΤΕΔΚ του Επιμελητηρίου και της ΕΑΣ Αγρινίου.
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση θα είχα το 51% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
Από τότε και παρά τις επανειλημμένες ερωτήσεις μου (Όπως και για όλες τις εταιρείες που συμμετείχε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση) ποτέ δεν δόθηκε απάντηση για την πορεία της συγκεκριμένης εταιρείας .
Ερωτάτε
Ο Κ. Περιφερειάρχης να μας ενημερώσει για την πορεία της συγκεκριμένης Εταιρείας , αν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο , αν έχουν συνταχθεί οικονομικές καταστάσεις , αν τηρούνται οι φορολογικές υποχρεώσεις , αν οφείλονται χρηματικά ποσά και σε ποιους, αν υπάρχει συνεργασία με τους άλλους φορείς του Νομού που συμμετέχουν και εν γένει τι σκέπτεται να πράξη για την συγκεκριμένη εταιρεία.
Αγρίνιο 14 Μάη 2013 Ο Ερωτών

Σολτάτος Γεώργιος

2641058555