Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013

Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε Παραβόλα-Γαβαλού

Με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών ο Δήμος Αγρινίου σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα αποφάσισε να ιδρυθούν δύο Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες στη Δημοτική Κοινότητα Παραβόλας και στην Τοπική Κοινότητα Γαβαλούς του Δήμου Αγρινίου.
Οι υποψήφιοι εθελοντές πυροσβέστες άνδρες και γυναίκες μπορούν να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου από την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου έως την Τετάρτη 13 Μαρτίου.
Υποβολή δικαιολογητικών μπορούν να υποβάλλουν Έλληνες πολίτες καθώς και πολίτες κρατών – εθνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ηλικίας 18 έως 55 ετών που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία και πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  • Είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
  • Διαθέτουν καλή σωματική και ψυχική υγεία.
  • Μιλούν και γράφουν την Ελληνική γλώσσα.
  • Να μην διώκονται και να μην έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα που αποτελούν κωλύματα για κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Για πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά και άλλες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου στο τηλέφωνο 26410-57183.
Να σημειωθεί ότι οι Εθελοντές Πυροσβέστες που έχουν τουλάχιστον τριετή συνολική ευδόκιμη υπηρεσία και έχουν τα απαιτούμενα προσόντα λαμβάνουν μόρια κατά τους διαγωνισμούς για κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα.