Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ

Καλούνται όσοι δήλωσαν ότι επιθυμούν να γίνουν εθελοντές πυροσβέστες ή όσοι θέλουν να δηλώσουν το Σάββατο 16-02 -2013 στο κτίριο της Δημοτικής Ενότητας Παραβόλας στις 7:30 μ.μ. για πληρέστερη ενημέρωση από τους υπευθύνους <<Περί Εθελοντισμού>> και των <<Δικαιολογητικών>>
                                                                  
                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                         ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
                                   
                                                              ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  Θ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ