Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Ή ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ


Ο Πρόεδρος και το Τοπικό Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας Παραβόλας ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισαν την υποβολή Πρότασης- Φακέλου Υποψηφιότητας από την ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. για ένταξη έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΠΑΝΟΡΑΜΑ Ή ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ” της Δημοτικής Κοινότητας Παραβόλας του Δήμου Αγρινίου, στο Τοπικό Πρόγραμμα “ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER”(2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δράση L 321-2).

     Η υποβολή της συγκεκριμένης πρότασης πήρε και την ΟΜΟΦΩΝΗ έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου, του οποίου το Δήμαρχο και τους Δημ. Συμβούλους όλων των παρατάξεων θερμά ευχαριστούμε, καθώς επίσης και την ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ .

     Η παρέμβαση αυτή στο Πανόραμα είναι τόσο σημαντική και σπουδαία που δικαιώνει την επιθυμία των Παραβολιωτών για αξιοποίηση του συγκεκριμένου χώρου.

      Η επιλογής της θέσης δεν έγινε τυχαία. Έπρεπε η υποβολή της πρότασης για έγκριση να πληροί δυο προϋποθέσεις: Πρώτον να υπάρχει πλήρης κυριότητα του Δήμου στην συγκεκριμένη έκταση και δεύτερον να υπάρχει η ανάλογη έκταση σε στρέμματα. Επιθυμία του Δημάρχου, στον οποίο ανήκει η πρωτοβουλία, ήταν η θέση να βρίσκεται σε ύψωμα και να έχει θέα προς τη λίμνη και το αρχαίο Βουκάτιο.

     Τέτοιες παρεμβάσεις δίνουν την ευκαιρία στους Αγρινιώτες να βγουν στην περιφέρεια και να απολαύσουν ό,τι θετικό μπορεί να τους προσφέρει,.στους δε κατοίκους της περιφέρειας να νιώσουν πως μετέχουν ισότιμα στις δραστηριότητες του διευρυμένου πλέον Δήμου Αγρινίου.

       Ο πολιτισμός σε όλες τις εκφάνσεις του δεν επιδέχεται τοπικισμούς και μεμψιμοιρίες. Η κοινωνία της Παραβόλας αλλά και των γύρω περιοχών του Αγρινίου θα αγκαλιάσουν το υπαίθριο θέατρο, κάτι το οποίο φάνηκε, όταν στο παρελθόν το ΔΗΠΕΘΕ έδινε παραστάσεις στη λίμνη, όπου η ανταπόκριση και επιτυχία ήταν μεγάλη. Πεποίθησή μας είναι πως το έργο αυτό είναι η απαρχή μιας σειράς σημαντικών έργων που οραματιζόμαστε σαν τοπικό συμβούλιο και προωθούνται από το Δήμαρχο κ. Π. Μοσχολιό.

     Πιστεύουμε πως αυτό το τόσο σημαντικό έργο για την Παραβόλα ειδικότερα και για την περιοχή του Αγρινίου γενικότερα, δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αν δεν μετείχαμε στο μεγάλο Καλλικρατικό Δήμο Αγρινίου.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ