Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Ο  Δήμος  Αγρινίου ανακοινώνει ότι η ρύθμιση όλων των οφειλών (Ύδρευση, παραβάσεις ΚΟΚ, μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, κ.λ.π.) που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθ. 9 τον  Ν. 4071/12,  που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες με βάση τις διατάξεις του  Κώδικα  Είσπραξης  Δημοσίων  Εσόδων  (ΚΕΔΕ),  έως τις 29-2-2012,  ισχύει μέχρι την Παρασκευή 5-10-2012.

     Υπενθυμίζεται ότι η ρύθμιση ισχύει για βασικές οφειλές που δεν υπερβαίνουν τις 10.000,00  όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και τις 75.000,00  όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

      Η πληρωμή μπορεί να γίνει με εφ’ άπαξ καταβολή του ποσού και απαλλαγή από το 100 % των προσαυξήσεων ή με διακανονισμό σε μηνιαίες δόσεις ήτοι:

          1)      2-12 δόσεις απαλλαγή προσαυξήσεων     90 %

          2)      13-24 δόσεις  απαλλαγή προσαυξήσεων  75 %

          3)      25-36 δόσεις απαλλαγή προσαυξήσεων    60 %

          4)      37-48 δόσεις απαλλαγή προσαυξήσεων     45 %

          5)      49-60 δόσεις απαλλαγή προσαυξήσεων     25%

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ