Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2012

Το Λαογραφικό Μουσείο Παραβόλας


Η δημιουργία του ήταν αποτέλεσμα της προσπάθειας μια ομάδας γυναικών ,τον σύλλογο γυναικών του πρωην δήμου Παραβόλας «Η Τριχωνίδα». Σήμερα στόχος και σκοπός του συλλόγου είναι η επέκταση του μουσείου.