Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2012

ΜΥΝΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ


Έχω από ένα ποτό έτοιμο να πιούμε!
Κι όσα δεν φαντάστηκες πως ξέρω…για να πούμε!!
Στην Παραβόλα χάρισα… τη μισή ζωή μου!!!
Είμαι περήφανος που οι ΠΑΡΑΒΟΛΙΩΤΕΣ μια ζωή είναι μαζί μου!!!!

Δημήτρης Ντόκας…Μήτσο Ντόκα με ξέρετε….