Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΤΙΕΩΝ ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΒΔΟΜΑΔΑ