Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

ΜΥΝΗΜΑ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ


ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ


Επερώτηση της «ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ» της 06/03/2012
Προς την Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου (Π.Σ.), Πρόεδρο του Π.Σ. κ. Κ. Καρπέτα, Περιφερειάρχη κ. Απ. Κατσιφάρα, ΚΟΙΝ.: Αντιπεριφερειάρχες, Επικεφαλής Παρατάξεων Π.Σ.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΠΗΝΕΙΟΥ

Με δεδομένα και γνωστά τα προβλήματα παλαιότητας, βλαβών και κακοτεχνιών, πλήρους και εγκληματικής εγκατάλειψης, μη συντήρησης, μη φύλαξης και μεγάλης επικινδυνότητας του φράγματος Πηνειού Ν. Ηλείας. Επικινδυνότητα που επισύρει βαριές ευθύνες, ακόμα και ποινικές για τους υπεύθυνους – αρμοδίους όλων των επιπέδων.
Με δεδομένη την άμεση ανάγκη ασφαλούς μελέτης, επαρκούς χρηματοδότησης και πλήρους επισκευής των θυροφραγμάτων, των υπερχειλιστών και των ηλεκτρομη-χανολογικών εγκαταστάσεων του φράγματος Πηνειού,
Με δεδομένη την ανάγκη επίσπευσης της κατασκευής και λειτουργίας του σημαντικού έργου Ύδρευσης της Αμαλιάδας και των Δήμων του Κάμπου της Ηλείας από τον Πηνειό, χωρίς όμως επιβάρυνση των οξύτατων προβλημάτων του φράγματος.
Με δεδομένο ότι στο σκοτάδι, στο παρασκήνιο και στους διαδρόμους των υπηρεσιών, χωρίς ενημέρωση του Π.Σ., κυκλοφορούν κάποιοι ιδιώτες «επενδυτές» και «σωτήρες» που θέλουν να φτιάξουν και υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στο φράγμα Πηνειού,

Ύστερα απ’ όλα αυτά, εκ μέρους της «ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ – ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» και με βάση το άρθρο 16, παράγραφος 1 του Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Σ.,

ΕΠΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ Π.Σ. ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:

·         Θα προχωρήσουν στην άμεση συγκρότηση και την μόνιμη επί τόπου εγκατάσταση Υπηρεσίας Παρακολούθησης του Φράγματος Πηνειού, από ειδικούς επιστήμονες, τεχνικό προσωπικό και φύλακες;
·         Θα συζητήσουν και πότε στο Π.Σ., ουσιαστικά, ολοκληρωμένα, στο σύνολο και στην αλληλεπίδρασή τους τα προβλήματα του φράγματος Πηνειού (ασφάλεια του φράγματος, άρδευση, ύδρευση, δημόσια – όχι ιδιωτική υδροηλεκτρική αξιοποίηση, εάν αυτή είναι συμβατή με τις άλλες λειτουργίες του);