Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

ΜΥΝΗΜΑ ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ


ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                            Αγρίνιο, 8 Μαρτίου 2012
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Χαρ.Τρικούπη 10
30 100  Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο
Τηλ.: 2641 0 22495, 2641 3 60302
 FAX: 2641 0 48498 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

     Στα πλαίσια της λειτουργίας του κοινωνικού ιατρείου από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, γίνεται γνωστό ότι απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση κάρτας δικαιούχου είναι:
·       Αίτηση του ενδιαφερομένου
·       Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι δεν έχει ασφάλεια (θα γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία των βεβαιώσεων από τα ασφαλιστικά ταμεία)
·       Φωτοτυπία ταυτότητας
·       Φωτογραφία

     Οι δικαιούχοι θα παραλαμβάνουν την κάρτα δικαιούχου από  την αρμόδια υπηρεσία στη διεύθυνση: Ε.Ο. Αγρινίου – Μεσολογγίου 1, καθημερινά στις εργάσιμες ημέρες από 8.30 – 2.00.
    Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2641 3 63411 και 2641 0 33582.