Κυριακή, 22 Μαΐου 2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕ ΟΚΤΑΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Προκήρυξη για πρόσληψη
( 15 ) ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & (2) ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ- ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
(ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ)

Την προκήρυξη και την αίτηση μπορείτε να την προμηθευτείτε από :

1. ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Δημαρχιακό Μέγαρο, 1ος όροφος , Γραφεία 3, 4 ,8

2.Τα Κ.Ε.Π. Δήμου Αγρινίου
Νικηφ. Μανδηλαρά 3 – Πεζόδρομος Εφορίας
Ηλία Ηλιού

3.Από τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αγρινίου

4.Ιστοσελίδα Δήμου Αγρινίου