Τρίτη, 5 Απριλίου 2011

ΜΥΝΗΜΑ ΑΠΟ ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ


Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 4 – ΑΓΡΙΝΙΟ - 30100
Τηλ & Fax: 26410 27395
Κιν.: 6936 423881

Αγρίνιο   04/04/2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΦΛΥΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΩΛΗ ΔΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Δυστυχώς για άλλη μια φορά η Δημοτική Αρχή του Δήμου Αγρινίου, επιχειρεί «δίκη προθέσεων», κατηγορώντας την ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με μια σειρά κοσμητικών επιθέτων, που ούτε την ίδια τιμούν, ούτε επί της ουσίας απαντούν.
Η ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ γνωρίζει όλα εκείνα τα οποία η Δημοτική αρχή έχει εξαγγείλει πρόσφατα, ιδιαίτερα δε τις εξαγγελίες εκείνες που αφορούν «τις ολοκληρωμένες προτάσεις της» στο «ΕΠΠΕΡΑΑ».
Γνωρίζει επίσης ότι το έργο αποχέτευσης της Δημοτικής Ενότητας Θεστιέων, που έχει ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα, ήταν αποκλειστικό επίτευγμα της προηγούμενης Δημοτικής αρχής του Δήμου Θεστιέων και όχι δικό της.
Ευχή αλλά και φροντίδα της ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ (ακόμα και αν δεν της ζητηθεί) είναι η με κάθε πρόσφορο μέσο και τρόπο ένταξη όλων αυτών των παραπάνω προτάσεων στο ΕΠΠΕΡΑ με την ανάληψη κάθε πρωτοβουλίας, που μπορεί να συνεισφέρει προς τούτο.
Επειδή όμως γνωρίζουμε «ότι οι πόροι του προγράμματος δεν είναι ανεξάντλητοι και ότι η ένταξη των παραπάνω έργων συνιστά πραγματικό άθλο», όπως αναφέρει στο δελτίο τύπου που εξέδωσε σε απάντηση μας η Δημοτική Αρχή, θέλουμε να πιστεύουμε, ότι η συγκερκιμένη γνώση, δεν θα αποτελέσει δικαιολογία, για την μη ένταξη των προτάσεων αυτών στο ΕΠΠΕΡΑΑ.
Θέλουμε επίσης να πληροφορήσουμε την Δημοτική αρχή ότι οι «δίκες προθέσεων» περί «επικοινωνιακών πυροτεχνημάτων» κ.τ.λ. αποτελούν αποτυχημένες επικοινωνιακές φλυαρίες, ιδιαίτερα δε όταν επιστρατεύονται, για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα.
Η Δημοτική αρχή κατηγορεί την Παράταξη μας για «προχειρότητα ως προς την προετοιμασία της πρότασης» και για «σκοπιμότητα ως προς την πρόθεση μείωσης του σημαντικού έργου που επιτελεί», αφού, όπως υποστηρίζει η κατάθεση της πρότασή μας για την κατασκευή, των τριών αυτών μικρών βιολογικών καθαρισμών, «θα τραυμάτιζε σοβαρά την αξιοπιστία του Δήμου και θα έθετε σε κίνδυνο το σύνολο των σημαντικών προτάσεων που έχουμε υποβάλει».
Εάν αυτό αποτελεί πολιτικό συμπέρασμα της Δημοτικής Αρχής, αντιλαμβανόμαστε τη σκοπιμότητα του, αλλά και τη γενεσιουργό αιτία που το υπαγόρευσε. Εάν όμως αποτελεί πόρισμα των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις οποίες και εμπιστευόμαστε για την τεχνογνωσία τους, θα παρακαλούσαμε για την επιβεβαίωση τους.
Σε κάθε περίπτωση το ειλικρινές των προθέσεων μας αποδεικνύεται από το ότι δεν επιχειρήσαμε «αντιπολιτευτικές κορώνες», αλλά δημοσιοποιήσαμε όλα τα στοιχεία του φακέλου της πρότασης που καταθέσαμε.
Στον αντίποδα αυτής της δημοσιοποίησης καλούμε σήμερα την Δημοτική Αρχή, στο όνομα της διαφάνειας που ευαγγελίζεται, να πράξει αντιστοίχως και αναλόγως και για τις δικές της προτάσεις, αφού έχουμε την υποψία ότι δεν διαφέρουν κατά πολύ έως και καθόλου από την δική μας πρόταση.
Τα υπονοούμενα που αφήνει το Δελτίο Τύπου του Δήμου με την φράση: «προβλέπεται μελέτη αμοιβής 325.000 € και αμοιβή τεχνικού συμβούλου 100.000 €, δηλαδή παροχή υπηρεσιών που ξεπερνά το 25% της αξίας του έργου», δεν μας αφορούν, αφού σε καμία περίπτωση δεν υποδείξαμε μελετητή, ούτε τεχνικό σύμβουλο.
Το αντίθετο μάλιστα. Καταθέσαμε μια ολοκληρωμένη πρόταση, που με άλλη διαχείριση θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στα θετικά χαρακτηριστικά της δικής της θητείας.
Εάν λοιπόν, η Δημοτική Αρχή, επιθυμεί συνεργασία με την μείζονα μειοψηφία, η οποία την πρόθεση της προς τούτο την έχει μέχρι σήμερα αποδείξει έμπρακτα, ας επιλέξει να είναι πιο φειδωλή στους χαρακτηρισμούς της, πιο ουσιαστική στις αιτιάσεις της και πιο διαφανής στη διαχείριση της.
Τελειώνοντας να σημειώσουμε ότι εκτός από την «ελευθερία» και η Τοπική Αυτοδιοίκηση «θέλει αρετή και τόλμη».

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ