Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011

ΜΥΝΗΜΑ ΑΠΟ ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ


Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 4 – ΑΓΡΙΝΙΟ - 30100
Τηλ & Fax: 26410 27395
Κιν.: 6936 423881

Αγρίνιο   0/0/2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΧΑΘΗΚΕ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΕΠΕΡΑΑΑΜε βάση την πρόσκληση 2.11 με  Α.Π.: Οικ. 184864 / Π88 / 31-12-2010 της  ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»  του ΥΠΕΚΑ ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου κ. Δημήτρης Σταμάτης προτείνε στη συνεδρίαση της 30ης Μαρτίου 2011 την υποβολή ΩΡΙΜΗΣ πρότασης για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΝΕΡΟΜΑΝΑΣ, ΚΑΛΙΘΕΑΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» η οποία αφορούσε προϋπολογισμένη δημόσια δαπάνη 2.135.000,00 ευρώ.
Την πρόταση του ο κ. Σταμάτης την κατέθεσε στον Δήμαρχο Αγρινίου, για να την υπογράψει και να την καταθέσει την επομένη ημέρα 31η Μαρτίου 2011, αφού όπως δήλωσε στο Συμβούλιο ήταν η τελευταία ημέρα που το πρόγραμμα θα ήταν «ανοικτό» σε τέτοιου είδους προτάσεις.
Τελικά η Δημοτική Αρχή, καμία ενέργεια δεν έκανε προς τούτο, με αποτέλεσμα σε αυτή την δύσκολη οικονομικά συγκυρία να μην υπάρξουν καν οι προϋποθέσεις για την δημιουργία ενός έργου απαραίτητου για την κάλυψη των αναγκών αποχέτευσης των οικισμών αυτών, με την κατασκευή τριών αυτόνομων μονάδων επεξεργασίας λυμάτων τύπου compact (μίας ανά οικισμό) και των αντίστοιχων δικτύων αποχέτευσης.
Οι οικισμοί αυτοί, όπως είναι γνωστό σε όλους, είναι απομακρυσμένοι και ενδείκνυται η κατασκευή μικρών αυτόνομων συστημάτων βιολογικού καθαρισμού τύπου Compact με στόχο την προστασία των υπόγειων υδροφορέων, των πηγών υδροδότησης, γενικότερα της δημόσια υγιεινής, αλλά και της Λίμνης Τριχωνίδας η οποία αποτελεί ευαίσθητο οικοσύστημα το οποίο ως γνωστόν έχει χαρακτηρισθεί περιοχή NATURA.

Η πρόταση περιελάμβανε 5 υποέργα /συμβάσεις:
1ο Υποέργο
Ολοκληρωμένη Προμελέτη ΕΕΛ, οριστική μελέτη δικτύων και υποστηρικτικές μελέτες
Προεκτιμώμενο κόστος 325.000 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
2ο Υποέργο
Ολοκληρωμένο το δίκτυο αποχέτευσης, προσαγωγής λυμάτων   και απαγωγής επεξεργασμένων λυματων και Βιολογικός καθαρισμός σε κανονική λειτουργία.
Προεκτιμώμενο κόστος 1.600.000 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
3ο Υποέργο
Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Τεχνικού Σύμβουλου καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης της πράξης και έως την λήξη και αποπληρωμή αυτής.
Προεκτιμώμενο κόστος 100.000 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
4ο Υποέργο
Συνδέσεις με τα δίκτυα ΟΚΩ
Προεκτιμώμενο κόστος 50.000 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
5ο Υποέργο
Την αγορά του γηπέδου που προβλέπεται στην ΠΠΕΑ
Προεκτιμώμενο κόστος 60.000 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η υποβολή της παραπάνω πρότασης και του σχετικού φακέλου  ήταν απαραίτητή αφού με την κατάθεση της θα μπορούσε να εξασφαλισθεί και η χρηματοδότηση του έργου αλλά και η μελέτη για την κατασκευή βιολογικού καθαρισμού τύπου compact  στους ανωτέρω οικισμούς του Δήμου μας.
Πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι η μελέτη δεν απαιτούσε ίδια συμμετοχή του Δήμου  και  ήταν η καταλληλότερη και η πλέον ενδεδειγμένη για την εξυπηρέτηση των κατοίκων των παραπάνω Τοπικών Κοινοτήτων.
Επισυνάπτουμε την ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, το ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ και τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ της προτεινόμενης πράξης και ζητάμε από την Δημοτική Αρχή να δικαιολογήσει την αδιαφορία της απέναντι στο συγκεκριμένο έργο, αφού για μας δεν είναι κατανοητή αυτή η αδράνεια που έδειξε, ιδιαίτερα μάλιστα σε αυτή την περίοδο, που το πολιτικό όφελος δεν μπορεί να είναι υπεράνω του Κοινωνικού και Οικονομικού οφέλους των Δημοτών, της περιοχής και του περιβάλλοντος.


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
----------------------------------------------------------------------------------------------

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ


Δικαιούχος : Δήμος Αγρινίου

Πόλη: Αγρίνιο
Ταχ. Διεύθυνση : Χαριλάου Τρικούπη 10

Ημερομηνία: 30/03/2011
Ταχ. Κώδικας : 30 100 Αγρίνιο

Αρ. Πρωτ.
Πληροφορίες : Μοσχολιός Παύλος


Τηλέφωνο : 26413 60300


Fax : 26410 48498Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ.
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Αερ. Παπαναστασίου 34, Τ.Κ 11527
Τηλ: 2132142218/08/07
Fax: 2106920437


        ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΣΤΟ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013
                          ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ: 184849/Π88 Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, υποβάλλουμε πρόταση για την χρηματοδότηση της  πράξης με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΝΕΡΟΜΑΝΑ, ΚΑΛΙΘΕΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» και δημόσια δαπάνη 2.135.000,00 ευρώ.
Η πρόταση περιγράφεται αναλυτικά στο συνημμένο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης και στα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα.
Επιπρόσθετα  βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι :
α) οι προβλεπόμενες δαπάνες της  εν λόγω πράξης,  ή μέρος αυτών, δεν έχουν τύχει ούτε θα τύχουν χρηματοδότησης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα της τρέχουσας ή άλλης προγραμματικής περιόδου.
β) από την εν λόγω επένδυση-πράξη, με βάση τις υφιστάμενες κανονιστικές ρυθμίσεις, δεν δύναται να παραχθούν έσοδα για τους εξής λόγους (συνδυαστικά ή εναλλακτικά):
 • δεν προβλέπεται η επιβολή (στους τυχόν χρήστες του έργου) τέλους εκμετάλλευσης ή προσαύξησης στο τυχόν ήδη υπάρχον εξαιτίας της συγκεκριμένης επένδυσης,
 • η υπόψη επένδυση δεν στοχεύει στην προσέλκυση πρόσθετης ζήτησης,
 • δεν προβλέπεται η οποιαδήποτε παροχή υπηρεσιών έναντι πληρωμής
 • άλλο.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος Δικαιούχου

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος Φορέα Λειτουργίας[1]

(υπογραφή)

(υπογραφή)ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:
 1. Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ).
 2. Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου.
 3. Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης για τα έργα που παράγουν έσοδα (για τα έργα που υπόκεινται στη σχετική υποχρέωση βάσει του άρθρου 55 του Καν.1083/2006 όπως ισχύει).
 4. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου (κυρίου του έργου), στην οποία θα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα στην οποία αφορά η προτεινόμενη πράξη απαλλάσσεται του ΦΠΑ, (εφ’ όσον η ΔΑ το κρίνει αναγκαίο).
 6. «Αίτηση επιβεβαίωσης χρηματοδοτικής ενίσχυσης» βάσει των άρθρων 39 έως 41 του Καν.(ΕΚ) 1083/2006 και σύμφωνα με τα υποδείγματα (XXI ή XXII) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. (ΕΚ) 846/2009 στις περιπτώσεις μεγάλων έργων υποδομών ή παραγωγικών επενδύσεων.
 7. Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα από την ΕΥΔ ανάλογα με το είδος της πράξης και ειδικότερα:


[1] Η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του Φορέα Λειτουργίας συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που αυτός φέρει την ευθύνη για τη βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων, αφορά, δε, μόνο το εδάφιο 2β.
----------------------------------------------------------------------------------------------


ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ)
ετπα - ταμειοy συνοχησ - εΚΤ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ


ΤΜΗΜΑ A: Ταυτότητα Πράξης1:ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ)

2:ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
2.11
3:ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και δίκτυα ακαθάρτων στους οικισμούς Νερομάνας, Καλιθέας και Περιστερίου του Δήμου Αγρινίου
4:ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
Waste water treatment plants and sewage systems in the small towns of Neromana, Kalithea and Peristeri in Agrinio Municipality
5:ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ
ΝΑΙ

ΟΧΙ

6: ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΕΙΔΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
7:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

8:ΚΩΔ.

9:ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10:ΚΩΔ.

11:ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

12:ΚΩΔ.

13:ΣΤΟΧΟΣ

14:ΚΩΔ.

15:ΤΑΜΕΙΟ

16:ΚΩΔ.

17:ΤΟΜΕΑΣ

18:ΚΩΔ.

19:ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ

20:ΚΩΔ.

21: ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

22:ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 1ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
23:ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1.1  Επεξεργασία Νερού (Λύματα)
1.2 Αναβάθμιση – Επέκταση και Κατασκευή νέων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων
24:ΚΩΔ.
46
4601
25:ΠΟΣΟΣΤΟ

2.1
2.2
ΚΩΔ.


ΠΟΣΟΣΤΟ

26:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
1. Δραστηριότητες που συνδέονται με το περιβάλλον
27:ΚΩΔ.
21
28:ΠΟΣΟΣΤΟ

2.
ΚΩΔ.

ΠΟΣΟΣΤΟ

29:ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

30:ΚΩΔ.

31:ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ή ΝΟΜΟΣ / ΟΤΑ)
1.1 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
1.2 Δήμος Αγρινίου
32:ΚΩΔ. (NUTS/LAU)
GR 23
GR 231003
33:ΠΟΣΟΣΤΟ

2.1
2.2
ΚΩΔ. (NUTS/LAU)


ΠΟΣΟΣΤΟ

34:ΕΔΑΦΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
1.
35:ΚΩΔ.

36:ΠΟΣΟΣΤΟ

2.
ΚΩΔ.

ΠΟΣΟΣΤΟ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ
37:Α/Α ΤΔΠ
38:ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
39:ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1
....
30-03-201140:ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
41:ΚΩΔ.
40101002
42:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ. 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ
43:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ / ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
.......
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ
.......
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ. 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
26413 60300
FAX
26410 48498
E-MAIL
dimarxos@agrinio.gr


44:ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
45:ΚΩΔ.
40101002
46:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ. 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
27910 24290 – 27910 22265
FAX
27910 24542
E-MAIL
dimarxos@agrinio.gr

47:ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
48:ΚΩΔ.
40101002
49:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ. 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
26413 60300
FAX
26410 48498
E-MAIL
dimarxos@agrinio.gr


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
50:ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υ.Π.Ε.Κ.Α.
51:ΚΩΔ.

52:ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ


ΥΠΟΓΡΑΦΗ
53:ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- Υ.Π.Ε.Κ.Α
54:ΚΩΔ.
1011363
55:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΘΕΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΑΝΟΡΜΟΥ 2, 115 23, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
213 151500
FAX
210 6432383
E-MAIL

56: ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ  Ή ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ Η ΠΡΑΞΗ

57:ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ, (εάν προϋπάρχει)

58:ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ
385.000,00
58.1: ΕΤΟΣ
2011

ΤΜΗΜΑ Β: Φυσικό Αντικείμενο


59:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

1.      ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ, με αναφορά στα βασικά τεχνικά / λειτουργικά  κ.α. χαρακτηριστικά της.

Οι οικισμοί Νερομάνα, Καλιθέα και Περιστέρι του Δήμου Αγρινίου στερούνται υποδομών οργανωμένου δικτύου ακαθάρτων και επεξεργασίας λυμάτων. Με την παρούσα πράξη προτείνεται η κάλυψη αναγκών αποχέτευσης των οικισμών αυτών με πληθυσμό σχεδιασμού περί τους 1.525 κατοίκους με την κατασκευή τριών compact μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και των αντίστοιχων δικτύων αποχέτευσης.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία ενός συστήματος εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στους οικισμούς Νερομάνας, Καλιθέας και Περιστερίου του Δήμου Αγρινίου.

Ο οικισμός Νερομάνα σύμφωνα με την απογραφή του 2001 έχει πληθυσμό 469 κατοίκους, ο οικισμός Καλιθέας 366 κατοίκους και Περιστερίου 191 κατοίκους.
Οι μονάδες ΒΙΟ.ΚΑ. σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για περίοδο Τ=20 χρόνια ενώ τα έργα αποχέτευσης για Τ=40 χρόνια. Επομένως ο πληθυσμός σχεδιασμού των μονάδων θα προσδιορισθεί σύμφωνα με τη σχέση:

Π(20)=Π0 (1+α)20, όπου α = 2% η ετήσια αύξηση του πληθυσμού.

Επομένως οι προβλεπόμενοι κάτοικοι για 20 χρόνια είναι:
Νερομάνα: 697 κάτοικοι
Καλιθέα: 544 κάτοικοι
Περιστερίου: 284 κάτοικοι
Συνολικά: 1.525 κάτοικοι

Α. Βιολογικοί Καθαρισμοί (ΒΙΟ.ΚΑ.)
Όλες οι μονάδες ΒΙΟΚΑ προτείνονται να είναι τύπου compact για την μέθοδο MBR ή παρατεταμένου αερισμού (Extended Aeration) με επιπλέον απομάκρυνση θρεπτικού και απολύμανση με διάλυμα ΝaΟCl (14%).

Τα επεξεργασμένα λύματα θα διοχετεύονται για άρδευση με υπερχείλιση σε παρακείμενο ρέμα.
Τα όρια εκροής για «περιορισμένη» άρδευση είναι:

BOD5 (e) < 25 mg/l
SSe < 35 mg/l
Total Pe < 2 mg/l
Total Ne < 15 mg/l

Προτείνεται ως μέθοδος επεξεργασίας η αναερόβια ανοξική και αερόβια ζώνη στη σειρά (μέθοδος A2/O, Anaerobic - Anoxic - Oxyed) για βιολογική απομάκρυνση αζώτου (Ν), φωσφόρου (Ρ) και οργανικού φορτίου στις περιπτώσεις όπου ο αποδέκτης είναι ευαίσθητος και με πιθανή διύλιση (π.χ. απόρριψη στο ρέμα).
Σε περιπτώσεις μη ευαίσθητου αποδέκτη θα μπορούσε να προταθεί η μέθοδος Βιολογικών Περιστρεφόμενων Δίσκων (RBC).
Το κόστος κατασκευής μιας τέτοιας μονάδας ΒΙΟ.ΚΑ. της μεθόδου A2/O με διύλιση ανέρχεται σε περίπου 450 €/Ι.Π.
Β. Δίκτυα
Τα δίκτυα αποχέτευσης θα κατασκευασθούν με αγωγούς PVC σειράς 41 για τους καταθλιπτικούς αγωγούς θα χρησιμοποιηθούν αγωγοί P.Ε. κατάλληλης πίεσης. Ο σχεδιασμός της αποχέτευσης θα έχει ως στόχο την ελαχιστοποίηση των απαιτούμενων Α/Σ μειώνοντας έτσι όχι μόνο το κόστος κατασκευής αλλά κυρίως το κόστος λειτουργίας – συντήρησης (Ο/Μ).
Το κόστος κατασκευής των δικτύων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 720.000,00 €.

Ειδικότερα το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει τα εξής υποέργα:

1ο Υποέργο: Προμελέτη, ΜΠΕ και Τεύχη Δημοπράτησης Επεξεργασίας Λυμάτων των οικισμών Νερομάνας, Καλιθέας και Περιστερίου του Δήμου Αγρινίου.

Αντικείμενο του υποέργου 1 είναι η τεχνική προμελέτη των έργων προσαγωγής λυμάτων και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ). Ειδικότερα η μελέτη αφορά στην εγκατάσταση τριών (3) compact συστημάτων και συστήματος αποχέτευσης – προσαγωγής ακαθάρτων.
Ειδικότερα η μελέτη του προτεινόμενου έργου περιλαμβάνει: (α) Μελέτη εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) και (β) Μελέτη συστήματος προσαγωγής ακαθάρτων. Ειδικότερα η μελέτη θα περιλαμβάνει τα εξής επιμέρους στάδια: Τοπογραφικές εργασίες, Προμελέτη Υδραυλικών Έργων (Προμελέτη συλλεκτήριων αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων, προμελέτη αντλιοστασίου, προμελέτη Ε.Ε.Λ.), Προμελέτη Η/Μ έργων (προμελέτη αντλιοστασίων, προμελέτη Ε.Ε.Λ.), Χημικοτεχνική Προμελέτη, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), Γεωτεχνική Έρευνα και Μελέτη, Οριστική Μελέτη Υδραυλικών Έργων (Οριστική Μελέτη Συλλεκτήριων Αγωγών Μεταφοράς Ακαθάρτων, Οριστική Μελέτη Αντλιοστασίου), Οριστική Μελέτη Η/Μ έργων (Οριστική Μελέτη Αντλιοστασίων), Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης, Σύνταξη Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.

2ο Υποέργο: Αποχέτευση Ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών Νερομάνας, Καλιθέας και Περιστερίου του Δήμου Αγρινίου.
Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου των τριών οικισμών του Δήμου Αγρινίου, συνολικού μήκους περίπου 12.000 m και των απαραίτητων αντλιοστασίων. Ειδικότερα προβλέπεται η εγκατάσταση τριών (3) συστημάτων, καθώς και τη λειτουργία – συντήρησή των εγκαταστάσεων με παροχή τεχνικής υποστήριξης για ένα χρονικό διάστημα.
Το φυσικό αντικείμενο του έργου όσον αφορά στην ονομαστική διάμετρο και το υλικό των σωλήνων των αγωγών του Υποέργου, φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
ΑΓΩΓΟΙ
ΜΗΚΟΣ (m)
σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 200 mm
10.750
σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 250 mm
450
σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 315 mm
350
σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 355 mm
330
σωλήνες HDPE/2ης γενιάς  oνομ. διαμ 110 mm 10 atm
120
Σύνολο
12.000

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων των οικισμών του Δήμου Αγρινίου προτείνεται να σχεδιαστεί σε δύο φάσεις, την Α’ Φάση (με έτος σχεδιασμού το 2031) και τη Β’ Φάση (με έτος σχεδιασμού το 2051). Ο εξυπηρετούμενος συνολικός ισοδύναμος πληθυσμός της εγκατάστασης για τις ανωτέρω φάσεις είναι για την εξεύρεση του απαιτούμενου χώρου, ενώ θα κατασκευασθεί για την Α΄ Φάση:
Ο εξυπηρετούμενος ισοδύναμος πληθυσμός της εγκατάστασης για τις ανωτέρω φάσεις είναι:
·          1.525 κάτοικοι για την Α΄ Φάση Σχεδιασμού (έτος 2031) με προβλεπόμενη αύξηση 2%
·          2.266 κάτοικοι για την Β΄ Φάση Σχεδιασμού (έτος 2051) με προβλεπόμενη αύξηση 2%
Α. ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ
·       Κεντρικό Αντλιοστάσιο Προσαγωγής. Τα προτεινόμενα αντλιοστάσια χωροθετούνται εντός των προτεινόμενων οικισμών του Δήμου στο τέλος του κεντρικού συλλεκτήρα του δικτύου ακαθάρτων. Ο κεντρικός συλλεκτήρας του δικτύου οδεύει στις κεντρικές οδούς του κάθε οικισμού. Επιπλέον χωροθετείται κεντρικό αντλιοστάσιο το οποίο θα οδηγεί τα λύματα στη θέση της ΕΕΛ.
·       Αγωγός Προσαγωγής. Το μήκος του αγωγού προσαγωγής είναι περίπου από 500 - 1500 μέτρα (εξαρτάται από την θέση χωροθέτησης της μονάδας ΕΕΛ) για κάθε οικισμό και προβλέπεται να είναι από HDPE, 10atm, εξωτερικής διαμέτρου 110mm.
Β. ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
·       Μονάδα Προεπεξεργασίας
·       Δεξαμενή Ομογενοποίησης (αεριζόμενη)
·       Αντλιοστάσιο Ανύψωσης
Γ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
·       Δεξαμενή αποφωσφώρισης (για A2/O)
·       Δεξαμενή Προαπονιτροποίησης – Ανοξική Δεξαμενή
·       Δεξαμενή Αερισμού (Νιτροποίησης, Οξείδωσης C)
·       Αντλιοστάσιο Εσωτερικής Ανακυκλοφορίας
·       Δεξαμενή Τελικής Καθίζησης  (για Μεμβράνες)
·       Αντλιοστάσιο Επανακυκλοφορίας και Περίσσειας Ιλύος
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ – ΜΕΤΑ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ
·       Μετρητής Παροχής
·       Μονάδα Απολύμανσης με Χλωρίωση - Αποχλωρίωση
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ
·       Δεξαμενή Αποθήκευσης Ιλύος (πιθανώς)
·       Μηχανική Πάχυνση (για A2/O)
·       Μηχανική Αφυδάτωση Ιλύος
·       Συγκρότημα Παρασκευής Πολυηλεκτρολύτη
KTIΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
·       Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου
·       Εργαστήριο – Χημείο
ΚΤΙΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ
·       Χώρος Φυσητήρων
·       Χώρος Ενέργειας- Η/Ζ
·       Χώρος Ηλεκτρικών Πινάκων
·       Χώρος Μετασχηματιστή
ΚΤΙΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ
·       Χώρος Χημικών
·       Χώρος Φυσητήρων Μεταερισμού

ΕΡΓΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Αγωγός Διάθεσης στον παρακείμενο αποδέκτη. Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων των οικισμών του Δήμου Αγρινίου θα γίνεται στο παρακείμενο ρέμα του κάθε οικισμού ή για περιορισμένη άρδευση.
Επίσης συμπεριλαμβάνεται κάθε άλλο έργο, εργασία ή στοιχείο του εξοπλισμού που είναι απαραίτητα για την
αποτελεσματική λειτουργία του έργου σύμφωνα με τα τεύχη.

Ισοδύναμος Πληθυσμός Σχεδιασμού ΕΕΛ οικισμών
Νερομάνας, Καλιθέας και Περιστερίου του Δήμου Αγρινίου

ΟΙΚΙΣΜΟΙ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΗΜΕΡΑ
Α ΦΑΣΗ (20ετία)
Β ΦΑΣΗ (40ετία)
Οικισμοί Δήμου Αγρινίου
Νερομάνα:
Καλιθέα:
Περιστέρι:

Σύνολο

469
366
191


1.026

697
544
284


1.525


2.266
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ Ε.Ε.Λ.
1.026
1.525
2.266


3ο Υποέργο. Τεχνικός Σύμβουλος
Συμπεριλαμβάνονται τα καθήκοντα τεχνικού συμβούλου από ιδιωτικό γραφείο για την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της κατασκευής του υποέργου 2 έργων δικτύων και ΕΕΛ, καθώς και της δοκιμαστικής λειτουργίας της ΕΕΛ.

4ο Υποέργο. Συνδέσεις ΟΚΩ
Περιλαμβάνονται οι απαραίτητες εργασίες για τη σύνδεση του Αντλιοστασίου και της ΕΕΛ με δίκτυα ΟΚΩ.

5ο Υποέργο. Αγορά γης
Για τη δαπάνη αγοράς του γηπέδου της ΕΕΛ.


2.      ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ανάλυση και αιτιολόγηση της σκοπιμότητας υλοποίησης των επί μέρους υποέργων της πράξης) 
Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων τεσσάρων οικισμών του Δήμου Αγρινίου και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων που θα επεξεργάζεται τα λύματα των οικισμών. Πρόκειται για τρία (3) κυρίως υποέργα, εκ των οποίων, το δίκτυο αποχέτευσης και η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (2ο υποέργο) θα δημοπρατηθεί με συνδυασμό  συστημάτων  μελέτης-κατασκευής για την ΕΕΛ και μειοδοτικού για το δίκτυο αποχέτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του 3669/2008, ενώ η ανάθεση της μελέτης (1ο υποέργο) και η ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου (3ο υποέργο) θα γίνει με διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3316/2005. Και για τα τρία υποέργα θα χρησιμοποιηθούν οι διαδικασίες του ανοιχτού διαγωνισμού.

3.      ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ (αναφορά στα παραδοτέα κάθε υποέργου)
Τα παραδοτέα της προτεινόμενης πράξης περιλαμβάνουν ανά υποέργο:

1ο Υποέργο
-       Ολοκληρωμένη Προμελέτη ΕΕΛ και δικτύων, οριστική μελέτη δικτύων και υποστηρικτικές μελέτες όπως περιγράφονται ανωτέρω
2ο Υποέργο
-       Ολοκληρωμένο το δίκτυο αποχέτευσης, προσαγωγής λυμάτων και απαγωγής επεξεργασμένων λυμάτων και Βιολογικός καθαρισμός σε κανονική λειτουργία.
3ο Υποέργο
-       Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Τεχνικού Σύμβουλου καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης της πράξης και έως την λήξη και αποπληρωμή αυτής.
4ο Υποέργο
-       Συνδέσεις με τα δίκτυα ΟΚΩ και
5ο Υποέργο
Την αγορά του γηπέδου που προβλέπεται στην ΠΠΕΑ

Συγκεκριμένα, θα κατασκευαστούν 12.000 m σωληνώσεων οργανωμένου δικτύου ακαθάρτων, τα απαραίτητα τοπικά Α/Σ στο εσωτερικό δίκτυο των 3 οικισμών και 3 αντίστοιχων ΕΕΛ δυναμικότητας από 200 – 700 ΙΚ μαζί με τους αντίστοιχους  καταθλιπτικούς αγωγούς προσαγωγής λυμάτων και το έργο διάθεσης της εκροής της κάθε ΕΕΛ.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ
60: Α/Α
61:ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
62: ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
63: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
64:ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ
1.
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ, ΜΠΕ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΕΡΟΜΑΝΑΣ, ΚΑΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
325.000,00

2.
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΕΡΟΜΑΝΑΣ, ΚΑΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
1.600.000,00

3.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΕΡΟΜΑΝΑΣ, ΚΑΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
100.000,00

4.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΚΩ
ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
50.000,00

5.
ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ

60.000,00
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ
65: Α/Α
66:ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
69.1:ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ/ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
69.2:ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
69.3: ΗΜ/ΝΙΑ ΝΟΜΙKΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
67: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
68: ΚΩΔ
1.
Ν.3316/05
ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
01
31/05/2011
15/07/2011
15/09/2011
2.
Ν.3669/08
ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
01
1/07/2012
1/09/2012
01/10/2012
3.
Ν.3316/05
ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
01
01/10/2011
1/11/11
01/03/2012
4.
ΑΛΛΟ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ
09


01/10/2013
5.
ΑΛΛΟ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ
09


01/09/2012


70:ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
15 – 09 – 2011
71:ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
31 – 12 - 2014

72:ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
39,5 ΜΗΝΕΣ

73:ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Αναφορά ενδεχόμενων κινδύνων μη τήρησης των χρόνων υλοποίησης (ημερομηνίες έναρξης – λήξης) της πράξης βάσει του σχεδιασμού υλοποίησης της. 

Υπάρχει περίπτωση να σημειωθούν οι εξής αποκλίσεις στην τήρηση των χρόνων υλοποίησης:
1.     Στην ημερομηνία έναρξης, αφού αυτή εξαρτάται από τον χρόνο εκδίκασης τυχόν ενστάσεων και προσφυγών που μπορεί να κατατεθούν από διαγωνιζόμενους, κατά την φάση της διαδικασίας δημοπράτησης και ανάθεσης του έργου.
2.     Στην ημερομηνία λήξης, λόγω πιθανών δυσχερειών που μπορεί να προκύψουν από ασυνήθιστα δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
3.     Στην ημερομηνία λήξης, λόγω πιθανών προβλημάτων στην ομαλή ροή των χρηματοδοτήσεων

Γενικά δεν προβλέπονται κίνδυνοι μη τήρησης του χρονοδιαγράμματος της πράξης εφόσον τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ακολουθηθεί ο σχεδιασμός υλοποίησης των υποέργων.ΤΜΗΜΑ Γ: Δείκτες Παρακολούθησης


ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
74:ΚΩΔΙΚΟΣ
75:ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ
76:ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
77:ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
1025
Νέες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ)
Αριθμός
3


ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
78:ΚΩΔΙΚΟΣ
79:ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ
80:ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
81:ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
1103
Μεταβολή της ποιότητας των υδάτων
Θετική / αρνητική / ουδέτερη επίδραση
Θετική επίδραση

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
82:ΚΩΔΙΚΟΣ
83:ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ
84:ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
85:ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
501
Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης
Ισοδύναμα ανθρωποέτη 12μηνης διάρκειας
140
1
Νέες θέσεις εργασίας  που δημιουργούνται κατά την λειτουργία της πράξης
Αριθμός ισοδύναμων θέσεων πλήρους απασχόλησης
2


ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π.
86.1:ΚΩΔΙΚΟΣ
87.1:ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ
88.1:ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
89.1:ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
1103
Μεταβολή της ποιότητας των υδάτων
Θετική / αρνητική / ουδέτερη επίδραση
Θετική επίδραση

ΜΗ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π.
86.2:ΚΩΔΙΚΟΣ
87.2:ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ
88.2:ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
89.2:ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΤΜΗΜΑ Δ: Στοιχεία Σκοπιμότητας90:ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

91:ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ

92: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΝΑΙ
Χ
ΟΧΙ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

93: ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
94:ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ :
Οι ανάγκες που καλείται να καλύψει / αντιμετωπίσει η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνουν την κατασκευή και λειτουργία συστημάτων εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) και συστήματος προσαγωγής ακαθάρτων στους οικισμούς Νερομάνας του Δήμου Αγρινίου. Οι οικισμοί αυτοί φιλοξενούν σήμερα 1.026 κατοίκους οι οποίοι επί του παρόντος εξυπηρετούνται από απορροφητικούς βόθρους.
Ο πληθυσμός σχεδιασμού ανέρχεται σε 1.525 κατοίκους.
Με τα προτεινόμενα έργα θα προστατευθεί το υπόγειο υδατικό περιβάλλον , οι πηγές κατάντι των οικισμών απ΄ όπου εξυπηρετούνται οι οικισμοί, τα υδατορεύματα της περιοχής καθώς και η δημόσια υγεία, ενώ θα αναβαθμισθεί η ποιότητα του οικοσυστήματος με θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής, στον τουρισμό και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής.
95:ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Το έργο που θα κατασκευασθεί με βάση τη προτεινόμενη μελέτη είναι στρατηγικής σημασίας για την περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής του Δήμου, ενώ με τη λειτουργία του αναμένεται να έχει άμεση και σημαντική συμβολή στην ποιοτική προστασία του γενικότερου φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής.
Με το προτεινόμενο έργο υποδομής θα ωφεληθούν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής που θα εξυπηρετηθούν από τα έργα.


ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
96:ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΘΕΤΙΚΕΣ
Χ
ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ

Περιγράψτε: Η επίπτωση στην απασχόληση είναι θετική καθώς θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας τόσο στο στάδιο υλοποίησης του έργου όσο και κατά τη λειτουργία του (μελετητές, προμηθευτές συστημάτων ΕΕΛ, κατασκευαστές κλπ).
97:ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
ΘΕΤΙΚΕΣ

ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ
Χ
Περιγράψτε: Οι επιπτώσεις στην ισότητα και μη διάκριση είναι ουδέτερες.
98:ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΘΕΤΙΚΕΣ

ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ
Χ
Περιγράψτε: Οι επιπτώσεις στην προσβασιμότητα είναι ουδέτερες.
99:ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΘΕΤΙΚΕΣ
Χ
ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ

Περιγράψτε:
Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι θετικές καθώς η προτεινόμενη μελέτη συμβάλει στη περιβαλλοντική προστασία, στην προστασία των υπόγειων υδροφορέων  και στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής του Δήμου, ενώ με την λειτουργία του αναμένεται να έχει άμεση και σημαντική συμβολή στη ποιοτική προστασία του γενικότερου φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής.
Ειδικότερα το έργο θα επιλύσει το πρόβλημα αποχέτευσης ακαθάρτων της περιοχής εφαρμογής του  εξασφαλίζοντας την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία της υγείας των κατοίκων και θα αναβαθμίσει τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.
100:ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΠΡΑΞΗ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
101.1: ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ

101.2: ΑΛΛΟ

102:ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

103:ΚΩΔ. ΟΠΣ

104: ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΔΕ

105:ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ

106: ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

107:ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ
(επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν το φυσικό αντικείμενο που εκτελέστηκε και τις δαπάνες που βάρυναν το Γ’ ΚΠΣ, εφόσον δεν είναι διαθέσιμα στην οικεία Δ.Α. )

108: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ  Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
(μόνο για έργα γέφυρες)


109:Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΗΣ ;
ΝΑΙ

ΟΧΙ
Χ
110:ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

111:ΚΩΔ. ΟΠΣ                          
(ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ)

112: ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΔΕ

113:ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ

114: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

115:ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Ή ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
116:ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ


117:ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Αναφέρατε τη συνέργεια της πράξης με επιμέρους τομεακές πολιτικές


118:ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ / ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΑΞΕΙΣ
(α) Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία
Συνέργεια με το Βιολογικό Καθαρισμό του οικισμού του Αγρινίου που βρίσκεται σε λειτουργία καθώς τα αποτελέσματα της κάθε πράξης λειτουργούν πολλαπλασιαστικά για τη βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων της περιοχής.
(β) Πράξεις που χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές

119:ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ  ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΔΙΑΖΌΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
(α) Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία

(β) Πράξεις που χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές

Παρατηρήσεις
ΤΜΗΜΑ Ε: Ωριμότητα Πράξης


120: ΦΑΣΗ / ΣΤΑΔΙΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΠΡΑΞΗ
Συνοπτική περιγραφή:
α) των απαιτούμενων ενεργειών για την έναρξη της υλοποίησης ή την υλοποίηση της πράξης που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι το χρόνο υποβολής της πρότασης (π.χ. εκπόνηση μελετών, τευχών δημοπράτησης, κ.λπ)


β) των διοικητικών ενεργειών που έχουν γίνει από το δικαιούχο ή από τρίτους (π.χ. αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, κλπ) 

121:ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΡΑΞΗ;
ΝΑΙ

ΟΧΙ
Χ
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

122:ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ


Για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης θα πρέπει να αποκτηθούν ακίνητα οικόπεδα έκτασης περίπου ενός στρέμματος σε κάθε οικισμό στα οποία θα εγκατασταθούν οι μονάδες ΒΙΟΚΑ τύπου compact. Τα οικόπεδα αυτό θα επιδιωχθούν να ανήκουν στο Δήμο.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
123:ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Ο Δήμος έχει διαχειριστική επάρκεια
124:ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ


ΤΜΗΜΑ ΣΤ: Χρηματοδοτικό Σχέδιο

125: ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Κανονικό
Χ
Μεικτό

Εξαιρούμενο

126: Από την πράξη παράγονται έσοδα στο δικαιούχο (κύριο του έργου), υπαγόμενα σε ΦΠΑ;
ΝΑΙ
Χ
ΟΧΙ127: ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΜΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (σταθερό ποσοστό επί των άμεσων δαπανών) (%)ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
128:ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
129:ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜOΣΙΑ  ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
130:ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ  ΑΠΑΝΗ                                        (μετά την αξιολόγηση)
131:ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ  ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ  Ε.Π.
132:ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ  ΔΑΠΑΝΗ  ΑΠΟ Ε.Π. (αναγκαία  για το έργο)
1. Άμεσες Δαπάνες
1α. Βάσει παραστατικών
i. ποσό χωρίς ΦΠΑ
1.597.750,00ii. ΦΠΑ
477.250,00

1β. Κατ’ αποκοπή βάσει μοναδιαίου κόστους
1γ. Κατ’ αποκοπή ποσό
Σύνολο
2.075.000,002. Έμμεσες Δαπάνες
2α. Βάσει παραστατικών
i. ποσό χωρίς ΦΠΑ
ii. ΦΠΑ


2β. Κατ’ αποκοπή βάσει σταθερού ποσοστού επί των αμέσων δαπανών


3. Αγορά εδαφικών εκτάσεων
60.000,00133: ΣΥΝΟΛΑ
2.135.000,00134: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (Μόνο για συμβάσεις παραχώρησης / ΥΓΟΣ)


135: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
136: ΦΟΡΕΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ

137:ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ

138:Η ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΓΕΙ ΕΣΟΔΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡ. 55 ΤΟΥ ΚΑΝ. 1083/06;
ΝΑΙ
X
ΟΧΙ


139:ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  (%)
100%
140: ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ


141.1: ΠΟΣΟ ΙΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (μόνο για νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν με ίδιους πόρους, δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ, δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ)

141.2: ΦΠΑ (μόνο για τις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
142: ΠΟΣΟ ΚΩΔΙΚΟΥ Π/Υ (1)

143: ΠΟΣΟ ΚΩΔΙΚΟΥ Π/Υ (2)ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
144: ΕΤΟΣ
145:ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜOΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
146: ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ ΕΠ  
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ στο ΠΔΕ
147: ΠΟΣΟ ΚΩΔΙΚΟΥ Π/Υ(1) 
148:ΠΟΣΟ ΚΩΔΙΚΟΥ Π/Υ (2) 
2011
100.000,002012
935.000,002013
700.000,002014
400.000,00149: ΣΥΝΟΛΑ
2.135.000,00


ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΜΕΣΩΝ / ΕΜΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΑΞΗΣ
ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
150: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
151: ΚΩΔ:
152: ΠΟΣΟ

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
153: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
154: ΚΩΔ:
155: ΠΟΣΟΤΜΗΜΑ Η: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ πραξΕΙΣ ΕΚΤΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
156: ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

157: ΚΩΔ

158:ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ
1.
159:ΚΩΔ.

160:ΠΟΣΟΣΤΟ

2.
ΚΩΔ.

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ 2007-2013
161:ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ
1.
162: ΚΩΔ.

163:ΠΟΣΟΣΤΟ

2.
ΚΩΔ.

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (Ε.Π.Μ)
164:Η ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Π.Μ.
ΝΑΙ

ΟΧΙ

165:ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ


----------------------------------------------------------------------------------------------
ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ


Δικαιούχος : Δήμος Αγρινίου
Πόλη: Αγρίνιο
Ταχ. Διεύθυνση : Χαριλάου Τρικούπη 10
Ημερομηνία: 30/03/2011
Ταχ. Κώδικας : 30 100 Αγρίνιο
Αρ. Πρωτ.
Πληροφορίες : Μοσχολιός Παύλος

Τηλέφωνο : 26413 60300

Fax : 26410 48498

Προς:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
Αερ. Παπαναστασίου 34 T.K. 115 27
Τηλ: 2132142218/08/07
Fax: 2106920437

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Σας βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι οι προβλεπόμενες δαπάνες της πράξης με τα παρακάτω στοιχεία:
Τίτλος Πράξης: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΝΕΡΟΜΑΝΑΣ, ΚΑΛΙΘΕΑΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»
Δημόσια δαπάνη : 2.135.000,00 ευρώ
η οποία προτείνεται για ένταξη στον άξονα προτεραιότητας «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αριθμό πρωτ. 184849/Π88 ή μέρος αυτών, δεν έχουν τύχει ούτε θα τύχουν χρηματοδότησης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα της τρέχουσας ή άλλης προγραμματικής περιόδου.
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος