Σάββατο, 26 Μαρτίου 2011

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΑ


Ευχαριστούμε το φωτογραφείο panfoton που βρίσκετε στο κέντρο του χωριού μας για το φωτογραφικό υλικό που του ζητήσαμε και μας απέστειλε