Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΦΩΤΙΑ


Ευχαριστούμε τον Π.Γκρίζη για το φωτογραφικό υλικό που μας έστειλε