Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Σύμφωνα λοιοπόν με τα όσα ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών, στην εποχή του Καλλικράτη ισχύουν πλέον τα εξής:

-Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν αντιμισθία, η οποία καταβάλλεται από τον δήμο.
-Η αντιμισθία των δημάρχων σε δήμους με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων είναι ισόποση με το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών του γενικού γραμματέα Υπουργείου, των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους είναι ισόποση με το 80% των ανωτέρω αποδοχών και των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων είναι ισόποση με το 60% των ανωτέρω αποδοχών.
-Οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το 50% της αντιμισθίας που αναλογεί στον δήμαρχο, ενώ οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το 40% αυτής.
-Οι αποδοχές του γενικού γραμματέα υπουργείου, για το 2010, ανέρχονταν σε 6.195 ευρώ.

 Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω, στο διευρυμένο δήμο Αγρινίου με πληθυσμό 96.321 οι μισθοί διαμορφώνονται ως εξής:

Δήμαρχος: 4.956 Eυρώ
Αντιδήμαρχοι: 2.478 Ευρώ
Πρόεδρος Δ.Σ.: 1.982 Ευρώ