Τρίτη, 2 Νοεμβρίου 2010

ENHMEΡΩΣΗ κ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ.ΚΑΠΕΡΔΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟ paravolapress

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ

   Μετά την ατυχή, απαξιωτική, όσο και απρεπή, μομφή, με την οποία  μου καταλόγισε ανευθυνότητα και ανικανότητα ο Βουλευτής και Υποψήφιος Δήμαρχος κ. Σταμάτης σε προχθεσινή συνέντευξη σχετική με την μη ένταξη στο ΕΠΠΕΡΑΑ του έργου της  Αποχέτευσης των Πεδινών Οικισμών του Δήμου Παραβόλας και επειδή αυτή η μομφή έγινε επίσημη θέση του,  διαδιδόμενη με περισσή αλαζονεία από κάποια Ηλεκτρονικά ΜΜΕ με προφανή στόχο, λίγες μόνον μέρες πριν τις εκλογές,  επισημαίνω τα ακόλουθα:
1) Ο όρος ΟΙΚΙΣΜΟΣ  δεν ταυτίζεται πάντοτε με τον όρο Τοπικό ή Δημοτικό Διαμέρισμα, αφού σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως στους Καποδιστριακούς Δήμους, το Τοπικό Διαμέρισμα περιλαμβάνει περισσότερους από έναν οικισμούς. Ως εκ τούτου είναι σαφές ότι άλλος είναι  ο πληθυσμός του Τ.Δ. και άλλος ο πληθυσμός του Οικισμού. Εν προκειμένω στο Δήμο Παραβόλας το Τοπικό Διαμέρισμα Παραβόλας,  με συνολικό πληθυσμό 2003 κατοίκους, σύμφωνα με την επίσημη απογραφή του 2001,  απαρτίζεται από τους κάτωθι οικισμούς : Αγία Βαρβάρα με 71 κατοίκους, Άνω Τραγάνα με 171 κατοίκους, Πλατανιάς με 203 κατοίκους, Κάτω Τραγάνα 289 κατοίκους και ΠΑΡΑΒΟΛΑ  με μόλις 1269  κατοίκους. Επομένως ή  ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΑΛΗΘΕΙΑ, όποιος υποστηρίζει ότι η Παραβόλα έχει 2004 κατοίκους ή δεν γνωρίζει την εκ του νόμου σαφή και διακριτή διαφορά μεταξύ των όρων οικισμός και Τοπικό Διαμέρισμα .
 2) Με την σχετική προκήρυξη του  το ΥΠΕΧΩΔΕ,  έθετε  ως απαραίτητο όρο της ΕΕ και ως αυστηρό κριτήριο ένταξης των έργων Αποχέτευσης την ύπαρξη των ΟΙΚΙΣΜΩΝ με πληθυσμό τουλάχιστο 2000 κατοίκων, ο καθένας ξεχωριστά, και όχι όλοι μαζί οι οικισμοί ως Τοπικά Διαμερίσματα.
   Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίσαμε ως Δήμος Παραβόλας, επειδή κανένας πεδινός οικισμός μας δεν είχε, ξεχωριστά, όπως ορίζει η ΕΕ, πληθυσμό πάνω από 2000 κατοίκους  ΟΥΤΕ η κεντρική Παραβόλα,  που έχει, όπως ήδη τονίσαμε μόλις 1269 κατοίκους. Ως εκ τούτου επιστρατεύσαμε κάθε στοιχείο που θα μας βοηθούσε να καταδείξουμε ότι υπάρχει πληθυσμιακή κίνηση μεγαλύτερη, η οποία προκύπτει από τους Υδρομετρητές κατανάλωσης ποσίμου Ύδατος, από την παρουσία των μεγάλων Παραλιμνίων καταστημάτων, και από την ύπαρξη μικρών Ξενοδοχειακών μονάδων ακόμα και του Ορεινού Καταφυγίου στο Περιστέρι.
  Παράλληλα κάναμε αρκετές συζητήσεις και επαφές κοινοποιώντας τη σχετική αλληλογραφία σ’ όλους τους Βουλευτές. Επίσης αποστείλαμε και σχετικό υπόμνημα στον Πρωθυπουργό. Εξάλλου το πρόβλημα μας είχε ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ. Μάλιστα το Φεβρουάριο του 2009 στη Δογρή του Δήμου Παραβόλας συνεδρίασε η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ της Βουλής, στην οποία μετείχαν βουλευτές από όλα τα κόμματα. Εκεί εκθέσαμε μετ’ επιτάσεως τις θέσεις μας για την ΑΝΑΓΚΗ ένταξης του έργου της Αποχέτευση με το οποίο, όπως τονίσαμε, θα προστατευθεί και η Λίμνη Τριχωνίδα ως Μεγαλειώδες Μνημείο της Φύσης και εθνικός Υδροταμιευτήρας μείζονος ζωτικής σημασίας. Στην σύσκεψη της Επιτροπής της Βουλής στη  Δογρή, στο Δήμο Παραβόλας, ΔΕΝ ΠΑΡΕΣΤΗ ο Βουλευτής κ. Δημήτριος Σταμάτης και προφανώς για αυτό δεν  θυμάται τις προσπάθειες μας. Ωστόσο  η Ειδική Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής  στο από 29-4-2009 με Αριθμ. πρωτ.  7 ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ, το οποίο μας διαβίβασε  ο Πρόεδρος της, στη σελίδα 11 στο Κεφ. Β παρ. 3 επί λέξει προτείνει: « Την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ανθρωπογενών απειλών μόλυνσης των υδάτων της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, του Αμβρακικού Κόλπου και της Τριχωνίδας. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται από την Επιτροπή στο ζήτημα της δημιουργίας βιολογικών καθαρισμών και δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στους αστικούς ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ που γειτνιάζουν με τα παραπάνω οικοσυστήματα. Ακόμα και εάν δεν πληρούν την προϋπόθεση των 2000 κατοίκων, θα μπορούσε να επανεξεταστεί το ζήτημα λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν σε αυτές τις περιοχές». Ωστόσο μετά και τις προτάσεις της Επιτροπής της Βουλής και αφού προηγήθηκαν διάφορες συναντήσεις και οδηγίες από τους ειδικούς του Υπουργείου καταθέσαμε φάκελο με  το Αριθμ. Πρωτ. 5115/15-7-2009 έγγραφο μας, επαναλαμβάνοντας και πάλι το σχετικό αίτημα με το Αριθμ. Πρωτ. 6113/1-9-2009 έγγραφο προς τον Υπουργό κ. Γεώργιο Σουφλιά. Προς τούτο ήδη είχαμε ζητήσει και την βοήθεια του κ. Σταμάτη, κυβερνητικού Βουλευτή τότε, και είχε ορισθεί συνάντηση στο Γραφείο του κ. Σουφλιά. Σ’ αυτή την συνάντηση ο Βουλευτής κ. Σταμάτης δεν προσήλθε επικαλούμενος ευπειθώς έκτακτο κώλυμα. Έστειλε όμως ως εκπρόσωπο μέλος του πολιτικού του γραφείου, μαζί με το οποίο συζητήσαμε το πρόβλημα της Αποχέτευσης  με τον Διευθυντή του τότε Υπουργού κ. Άρη Κωτούλα, ο οποίος μας παρέπεμψε στον Αρμόδιο επιτελικό παράγοντα του ΥΠΕΧΩΔΕ, επί της οδού Αμαλιάδος 17, κ. Κωσταβασίλη, ο οποίος και ανέλαβε το σχετικό φάκελο της Υπόθεσης. Ο κ Κωσταβασίλης μας είπε ότι το πληθυσμιακό κριτήριο των 2000 κατοίκων ανά οικισμό, ξεχωριστά, είναι Ευρωπαϊκό προαπαιτούμενο και ότι υπήρχε πρόβλημα το οποίο απαιτεί συνολική επανεξέταση σύμφωνα και με την πρόταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής. Έκτοτε και αφού παρήλθαν οι μήνες, οπότε προέκυψε αλλαγή της κυβέρνησης και υπήρξε περίοδος  προσαρμογής, κάναμε σχετική παράσταση για το θέμα,  για το οποίο πιστεύουμε ότι θα δοθεί λύση τώρα που η περιοχή θα ανήκει πλέον στο Μεγάλο και Ισχυρό Δήμο Αγρινίου, ο οποίος διαθέτει άλλα ισχυρά εχέγγυα ένταξης, αφού μέχρι σήμερα δεν έγινε επανεξέταση του ζητήματος από τα αρμόδια όργανα.
    Κατόπιν των ανωτέρω εκτεθέντων γίνεται σαφές ότι ο Δήμαρχος του Δήμου Παραβόλας, Βασίλειος Κ. Καπέρδας, είχε γνώση για τον ακριβή πληθυσμό της Παραβόλας, η οποία ως αυτοτελής ξεχωριστός ΟΙΚΙΣΜΟΣ που απαιτεί ο Νόμος έχει πληθυσμό απογραφής μόνο  1269 κατοίκους και όχι 2003 που έχει το σύνολο  των  Οικισμών του Τοπικού Διαμερισμάτος Παραβόλας.
   Από το σύνολο της σχετικής αλληλογραφίας Α) ΔΕΝ προκύπτει ΚΑΜΜΙΑ προχειρότητα στους χειρισμούς εκ μέρους του Δημάρχου Βασίλη Καπέρδα, ο οποίος έδειξε έντονο ενδιαφέρον, χωρίς καμία δυνατότητα βοήθειας από τον κ. Σταμάτη, κυρίως, ο οποίος είναι Παραβολιώτης και γνώριζε το θέμα, το οποίο άλλωστε ήταν δημοσιευμένο  και στον τοπικό τύπο.
   Β) Η χρηματοδότηση του προγράμματος Κατασκευής Έργων Αποχέτευσης δεν ΑΦΟΡΑ Κοινότητες,  δηλαδή Τοπικά Διαμερίσματα αλλά ΜΟΝΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ .
   Γ) Πράγματι ο Δήμος Παραβόλας, με Δήμαρχο το Βασίλη Καπέρδα, είχε εκπονήσει τη Σχετική Μελέτη ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ πολύ νωρίτερα από τον Δήμο Θεστιέων , αλλά δυστυχώς ΜΟΝΟ ο Δήμος Θεστιέων δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα με το ΑΥΣΤΗΡΟ πληθυσμιακό κριτήριο, αφού οι οικισμοί Καινουργίου και Παναιτωλίου έχουν πληθυσμό πάνω από το όριο των 2000 κατοίκων, κάτι που δυστυχώς ΔΕΝ ΕΧΕΙ ο οικισμός Παραβόλας.
    Αυτό είναι σε γενικές γραμμές το ιστορικό της προσπάθειας ένταξης και κατασκευής του έργου της ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ στους πεδινούς οικισμούς του Δήμου Παραβόλας, για το οποίο δώσαμε μάχες προσμένοντας ότι τώρα πλέον Ο ΙΣΧΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, στη σύσταση του οποίου πρωταγωνιστήσαμε ΜΕ ΘΕΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ, χωρίς  κομματικές περιχαρακώσεις, θα δώσει την λύση με ισχυρά πλέον εφόδια, ώστε να προστατεύσει τη Λίμνη ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ, κατασκευάζοντας το σπουδαίο αυτό έργο. Όλα τα υπόλοιπα περί Ανευθυνότητας και έλλειψης  γνώσης δεν μας αφορούν και όποιος επιμένει σ’ αυτά  αδικεί τον εαυτό του και υποτιμά την νοημοσύνη των Δημοτών.  Εμείς δεν ακολουθούμε αυτή την γραμμή, αφού δεν ταιριάζουν στον χαρακτήρα μας. Άλλωστε δεν πείθουν ΚΑΝΕΝΑ οι προσπάθειες προσωπικής μείωσης. Ο καθένας μας έχει την προσωπική του διαδρομή και αξία, κρίνεται συνολικά από το έργο του και τις προσπάθειες του, στα πλαίσια του συγχρόνου Πολιτικού Πολιτισμού. 
   Κλείνοντας αισθάνομαι την ανάγκη να πω ότι περίμενα από τον κ. Σταμάτη διαφορετική στάση απέναντι μου, κυρίως ως Παραβολιώτης που ποτέ δεν τον έβλαψε. Εν πάσει περιπτώσει σε λίγες μέρες οι Δημοτικές Εκλογές ολοκληρώνονται και ο κ. Σταμάτης ως έμπειρος Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αποδεσμευόμενος πλέον  από την έκτακτη αποστολή του, έχει την δυνατότητα να συνεισφέρει στην επίλυση των προβλημάτων του τόπου του χωρίς το άγχος των εκλογών.

Συνημμένα διαβιβάζουμε και δίνουμε για ανάρτηση ενδεικτικά έγγραφα που αποδεικνύουν την εμπραγμένη αλήθεια όπως :
 Το Αριθμ. Πρωτ. 1027/13-2-2009
 Το Αριθμ. Πρωτ. 9296/1-12-2008
 Το Αριθμ. Πρωτ. 6113/1-9-2009
    .

                                                                    Με εκτίμηση

                                                                      Βασίλειος Κ. Καπέρδας

                                                                                      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                        Παραβόλα   1-09-2009
                                                            Αριθ. Πρωτ:  6113
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ                                        
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                     Π Ρ Ο Σ:

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ                                                             Το   Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.                                  

Ταχ. Δ/νση: Παραβόλα 30010                                    Υπουργό κ. Γεώργιο  Σουφλιά

 Πληρ: Βασίλειος Κ. Καπέρδας                                       Χαριλάου Τρικούπη 132                             Τηλέφωνο : 2641360800                                                            ΑΘΗΝΑ 11473                                                                                                                                                                                                                              
 FAX: 2641061234                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                     
                                                                                         Κοιν: Δ/νση Υδάτων Π.Δ.Ε  
                                                                                ΝΕΟ Αθηνών-Πατρών 35, ΤΚ 26442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                          ΠΑΤΡΑ

ΘΕΜΑ: Άμεση ταξινόμηση του οικισμού Παραβόλα του Ν. Αιτ/νίας στους οικισμούς
              άνω των 2000 κατοίκων, στους οικισμούς άμεσης προτεραιότητας κατασκευής
              Δικτύου αποχέτευσης - Βιολογικού Καθαρισμού.


Κύριε Υπουργέ,

         Η ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ είναι ένας από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους υγροτόπους της Ευρώπης και περιλαμβάνεται στους ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΟΥΣ  Ελληνικούς Υγροτόπους ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA και έχει υλοποιηθεί σ’ αυτή ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ το πρόγραμμα Life-φύση 1999, για την προστασία των ασβεστούχων βάλτων, οι οποίοι είναι ΟΙΚΟΤΟΠΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ, και έως τέτοιος καταγράφεται στο παράρτημα II της κοινοτικής οδηγίας 92/43 δηλαδή πρόκειται για  προστατευμένη περιοχή. Οι λόγοι αυτοί μας υποχρεώνουν στην κατασκευή και λειτουργία ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ακαθάρτων-Βιολογικού Καθαρισμού στην περιοχή μας, προκειμένου το σύνολο των αστικών λυμάτων (οικιακά και επιχειρήσεων ) να επεξεργάζονται προτού διατεθούν στον υδάτινο αποδέκτη, ώστε να αποφευχθεί η ρύπανση της Λίμνης Τριχωνίδας και να προστατευτεί αυτό το  μεγαλειώδες μνημειο της φυσεωσ και ο μοναδικοσ και πολυτιμοσ υδροταμιευτηρασ της χωρασ.Έχουμε ήδη  ΕΤΟΙΜΕΣ ,και με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις ,ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ και το έργο είναι απόλυτα ΩΡΙΜΟ για ένταξη.
       Εξάλλου ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ  και οι ανωτέρω αναφερθέντες πεδινοί οικισμοί,  βρίσκονται πολύ κοντά στη Λίμνη Τριχωνίδα και υπάγονται στη ζώνη NATURA 2000 (GR2310009) και σε προστατευτέα περιοχή κατά το άρθρο 21 του Νόμου 1650/1986.Άλλωστε έχει αναγνωριστεί, μετά από επιτόπια επίσκεψη,  και από την μόνιμη επιτροπή Περιβάλλοντος της   Η ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ κατασκευής  του έργου αποχέτευσης του Δήμου Παραβόλας για την προστασία κυρίως της ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ , της οποίας σχεδόν ολόκληρη την βόρεια παρόχθια ζώνη καταλαμβάνει ο κεντρικός οικισμός Παραβόλα και οι προαναφερθέντες οικισμοί.(ΣΧΕΤ.1)     
         Επ’ αυτών σας γνωρίζουμε ότι στην περιοχή του Δήμου Παραβόλας και συγκεκριμένα στον οικισμό Παραβόλα ,ο αριθμός των ενεργών υδρομέτρων είναι 1.101 μετρητές, εκ των οποίων 40 υδρόμετρα χρησιμοποιούνται από ιδιώτες σε επιχειρήσεις της περιοχής (ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια, κέντρα αναψυχής κλπ). Ο συνολικός αριθμός μονίμων  κατοίκων, οι οποίοι καταναλώνουν νερό ύδρευσης υπολογίζεται στο ποσό των 1.101 x2,8=3.082 κάτοικοι  (όπου 2,8 είναι  ο συντελεστής , ο οποίος εκφράζει το Μέσο Όρο κατοίκων χρηστών  ανά υδρόμετρο , από τον οποίο προκύπτει η μέση ημερήσια κατανάλωση νερού ανά άτομο), στον οικισμό Παραβόλας.
          Οι κάτοικοι αυτοί, πολλοί των οποίων τυπικά εμφανίζονται να μένουν μόνιμα σε άλλους οικισμούς του Δήμου Παραβόλας ή και  στο Αγρίνιο ,όπου εργάζονται, στη πράξη ασκούν, σε καθημερινή βάση τις πιο πολλές δραστηριότητές τους στη περιοχή του οικισμού Παραβόλας, όπου έχουν και τις κατοικίες τους. Επίσης πολλοί κάτοικοι, χρήστες των ανωτέρω υδρομετρητών, οι οποίοι κατάγονται από τα ορεινά Τ.Δ του Δήμου Παραβόλας και από την όμορη - ορεινή Ευρυτανία, ενώ σε μόνιμη και καθημερινή βάση ζουν στον οικισμό Παραβόλας, τελικά κατά την επίσημη απογραφή ,για λόγους συναισθηματικούς ,απογράφονται στον τόπο καταγωγής τους, με αποτέλεσμα να μην εμφανίζονται στους μονίμους κατοίκους του οικισμού Παραβόλας, ο οποίος τυπικά εμφανίζει πληθυσμό λιγότερο από τον πραγματικό.
        Επιπλέον ο οικισμός Παραβόλας θα δεχθεί και τα λύματα και των παρακειμένων και  εφαπτομένων αυτού οικισμών  Κάτω Τραγάνας ,Πλατανιά ,Άνω Τραγάνα και Ν. Αγίας Βαρβάρας, συγκροτούντων την πρώην Κοινότητα Παραβόλας, με πληθυσμό απογραφής 2.003 κατοίκων, καθώς και των, σε εφαπτόμενη συνέχεια, πεδινών οικισμών Παντάνασσας ,Δογρής ,Βαρειάς και Αγίου Γεωργίου.
        Πέραν αυτών ο οικισμός Παραβόλα θα δεχθεί και τα λύματα των ξενοδοχειακών μονάδων που βρίσκονται στον οικισμό Λαμπιρίου, στον οικισμό Καλλιθέας, στον οικισμό Δογρής, στον οικισμό Βαρειάς και του  καταφυγίου-κέντρου Ξενίας ορειβατών στον οικισμό Περιστερίου. Οι ως άνω ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις δέχονται καθημερινά πολύ κόσμο καθώς διαθέτουν συνολικά 115 κλίνες. Επιπλέον βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες ανέγερσης και νέων ξενοδοχειακών μονάδων εξυπηρέτησης των χιλιάδων επισκεπτών της περί την Λίμνη Τριχωνίδα περιοχής.  
      Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, ζητάμε τη γνωμοδότηση της υπηρεσίας σας , προκειμένου ο
πληθυσμός  του οικισμού  της ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ , να ταξινομηθεί στους οικισμούς άμεσης ανάγκης
 βιολογικού καθαρισμού, δηλαδή στους οικισμούς άνω των 2.000 κατοίκων.
      Κατόπιν τούτων παρακαλούμε να επιληφθείτε του θέματος Άμεσα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και κατοίκων της περιοχής καθώς και των χιλιάδων άλλων πολιτών ,ιδιαιτέρως της περιοχής Αγρινίου , οι οποίοι επισκέπτονται σε καθημερινή βάση την περιοχή, όπου τα μεγάλα παραλίμνια καταστήματα αναψυχής, ανεβάζοντας ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΑΙΧΜΗΣ σε αρκετές χιλιάδες παραπάνω από το όριο των 2000 ατόμων.
       Αναμένουμε ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ικανοποίηση του δικαίου αιτήματός μας προς ΔΙΑΣΩΣΗ της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ και σας ευχαριστούμε θερμά.                                                                                  
              
                                                                                                     
                                                                                                 


                                                                                                          ΜΕ ΤΙΜΗ
ΣΧΕΤ:1                                                                                               Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ                 
                                                                                       
                                                                                             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΚΑΠΕΡΔΑΣ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Παραβόλα 1-12-2008
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ                                             Αριθ. Πρωτ: 9.296
 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ


                                                                                                         ΠΡΟΣ:
Ταχ. Δ/νση: Παραβόλα 30010                                                       
ΠΛΗΡ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ                                        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΕΧΩΔΕ
ΤΗΛ:2641360800                                                        Υπουργό κ. Γεώργιο Σουφλιά                                      
 FAX:  26410-61234                                                       Χαριλάου Τρικούπη 132                                  
                                                                                                         ΑΘΗΝΑ 11473


                                                                                         ΚΟΙΝ : ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
                                                                                  Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας
                                                    Περιβάλλοντος
                                                   ΠΡΟΕΔΡΟ
                                                   κ. Κυριάκο Μητσοτάκη
                                                      ΚΤΗΡΙΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
                                                                                               ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: « Κύριες παρεμβάσεις προστασίας και ανάπτυξης της ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ».


Κύριε Υπουργέ,

Η λίμνη Τριχωνίδα βρίσκεται στο κέντρο της Αιτωλίας στην ομώνυμη κοιλάδα του Αχελώου, μεταξύ των ορεινών συγκροτημάτων του Παναιτωλικού και του Αρακύνθου. Αποτελεί την καρδιά «του ευδαίμονος Αιτωλικού πεδίου» των Αρχαίων και συνδέεται, με την μικρότερη λίμνη της Λυσιμαχείας, με την οποία παλαιότερα αποτελούσαν μια ενιαία λίμνη, μέσω δε αυτής συνδέεται με τον Αχελώο ποταμό. Στην Αρχαιότητα μάλιστα η σύνθεση αυτή χρησίμευε τα μέγιστα στον Αιτωλικό Στόλο ο όποιος έβρισκε ασφαλή αγκυροβόλια  στην Τριχωνίδα, καθώς εξυπηρετούσε τις εμπορικές, διαμετακομιστικές και  στρατιωτικές ανάγκες τους. Η λίμνη Τριχωνίδα έχει έκταση 97.000 στρ και μέγιστο βάθος 68μ, συνιστά δε, ως ανοικτή λεκάνη απορροής, τόσο των όμβριων όσο και των υπόγειων υδάτων, το φυσικό αποδέκτη του υδάτινου δυναμικού των υπόγειων καρστικών αγωγών της ζώνης Ωλενού – Πίνδου και των πολλών χειμάρρων του φυσικού γεωμορφολογικού  αναγλύφου της περιοχής, όπως αυτό διαμορφώνεται επί των υπωρειών του Παναιτωλικού και του Αρακύνθου.
            Πρόκειται για υδάτινο οικοσύστημα με διαρκώς ανανεούμενα ύδατα, πηγαία και επιφανειακά, για αυτό και είναι καθαρή και διαυγής από την φύση της, παρόλο που οι ανθρώπινες δραστηριότητες απειλούν εσχάτως σοβαρά αυτήν την παρθενικότητα. Ακριβώς αυτή η δραστηριότητα  είναι που επιβάλλει στις μέρες μας την ανάληψη δράσης, προστασίας και αξιοποίησής της, ως μεγαλειώδους μνημείου της φύσης , με ήπιες παρεμβάσεις, χωρίς ακρότητες και δήθεν φιλοπεριβαλλοντικές αγκυλώσεις. Άλλωστε αιώνες γύρω από αυτή ο άνθρωπος έζησε γόνιμα και δημιουργικά εκμεταλλευόμενος την, χωρίς μέχρι σήμερα να υποστεί οποιαδήποτε βλάβη.
            Εξάλλου είμαστε εκ των πραγμάτων υποχρεωμένοι να δεχτούμε την ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα, φυσικά με ελεγχόμενες και καθορισμένες   επιστημονικά δράσης ήπιων παρεμβάσεων. Άλλωστε πιστεύω ότι το μέλλον της λίμνης και των ανθρώπων της περιοχής μόνο μέσα από αμφίδρομη σχέση συμπληρωματικότητας και επικουρικότητας μπορεί να διασφαλίσει το δίπτυχο ανάπτυξη με προστασία –προστασία με ανάπτυξη. Δεν νοείται  δηλαδή «ανάπτυξη ,χωρίς, την προστασία της λίμνης ούτε προστασία μπορεί να εννοηθεί χωρίς ήπια, συντονισμένη και ελεγχόμενη ανάπτυξη». Σε κάθε περίπτωση δεν νοείται εγκατάλειψη της λίμνης στη ολότητά της, ως υδατικής υπόστασης και ως όχθης και παρόχθιας ζώνης.
            Επί αυτού προτείνουμε άμεσα μεταξύ άλλων τις ακόλουθες κύριες παρεμβάσεις:
1) Ολοκλήρωση της διαδικασίας οριοθέτησης της όχθης και παρόχθιας ζώνης, ώστε να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ των Δημοσίων, Δημοτικών και Ιδιωτικών παραλίμνιων εκτάσεων.
2) Άμεση κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης των πέριξ της λίμνης οικισμών μέσω της κατασκευής του παραλίμνιου συλλεκτήριου αγωγού και της ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στον κεντρικό βιολογικό καθαρισμό Αγρινίου. Ήδη ο Δήμος Παραβόλας έχει έτοιμη τη μελέτη :«Αποκατάσταση ακαθάρτων πεδινών οικισμών Παραβόλας» για την οποία πλήρωσε από το 2001 146.000.000 δρχ τότε  τμήμα δε του έργου εκτελείται μέσω του προγράμματος ΘΗΣΕΑ με προϋπολογισμό 800.000 ευρώ. Ωστόσο το σύνολο του αποχετευτικού Δικτύου Παραβόλας έχει προταθεί το 2006 για ένταξη στο Ταμείο Συνοχής  μαζί με τους Δήμους Θεστιέων και Αγγελοκάστρου, αλλά δεν προχώρησε.
            Σήμερα δυστυχώς το ΥΠΕΧΩΔΕ προκρίνει ως επιλέξιμους οικισμούς ,μόνο, όσους έχουν πληθυσμό άνω των 2000 κατοίκων , μη λαμβάνοντας υπόψη , ότι οι πεδινοί οικισμοί του Δήμου Παραβόλας αν και δεν εμφανίζουν πληθυσμό απογραφής ο καθένας χωριστά πάνω από 2000 κατοίκους, εν τούτοις σχεδόν εφάπτονται μεταξύ τους και συγκεντρώνουν πληθυσμό αιχμής  πραγματικό περίπου 10.000 κατοίκους, αφού στην περιοχή υπάρχουν  εξοχικές κατοικίες του Αγρινίου και πολλές παραγωγικές και άλλες μονάδες υποδοχής σημαντικού πληθυσμού.         
3) Άμεση αποκατάσταση των  ΧΑΔΑ  γύρω από τη λίμνη και κυρίως του Δήμου Παραβόλας ο οποίος έχει κριθεί πολύ επικίνδυνος.
4)Βελτίωση του οδικού δικτύου προσβασιμότητας σε αυτή με υποδομές ήπιας κυκλοφορίας.
5) Αποπεράτωση του Αρδευτικού Δικτύου  Παραβόλας το οποίο έχει εκτελεσθεί  κατά 80 % και απαιτείται ποσό 3.000.000 ευρώ  για την αποπεράτωση του.   
             Κατόπιν τούτων ευελπιστώντας στη δυνατότητα καταλυτικών παρεμβάσεων  εκ  μέρους σας παρακαλούμε για τις ενέργειες σας.
                                                                                                                       


                                                                                          ΜΕ ΤΙΜΗ

                                                                                   Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ


                                                                            

                                                                             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΚΑΠΕΡΔΑΣ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Παραβόλα 13 -02- 2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ                                        Αριθ. Πρωτ: 1.027
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ

                                                                                                   ΠΡΟΣ:
Ταχ. Δ/νση: Παραβόλα 30010                                        Υπουργείο ΥΠΕΧΩΔΕ      
ΠΛΗΡ:  ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ                               Υπουργό κ. Γεώργιο Σουφλιά
ΤΗΛ: 26413 60800                                                      Χαριλάου Τρικούπη 132
FAX: 2641061234                                                                    ΑΘΗΝΑ 11473
                                                                             ΚΟΙΝ: 1)Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
                                                                             Γενικό Γραμματέα κ. Σπύρο Σπυρίδων
                                                                                        ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 69
                                                                                                ΠΑΤΡΑ 26110
                                                                                    2) ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
                                                                          Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας                         
                                                                                                   Περιβάλλοντος

                                                             ΠΡΟΕΔΡΟ                                                   

                                                                 κ. Κυριάκο Μητσοτάκη                                                       

                                                                                    Κτήριο Βουλής των Ελλήνων
                                                                                                               ΑΘΗΝΑ

                                                                            3)  Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής  
                                                                                               Αλληλεγγύης
                                                                                                    κ. Μάριο Σαλμά
                                                                                                   Αριστοτέλους 17
                                                                                                            ΑΘΗΝΑΘΕΜΑ : « Κατασκευή Δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων πεδινών οικισμών                                         Δήμου Παραβόλας Αιτωλοακαρνανίας»

Κύριε Υπουργέ,

            Με έντονη περίσκεψη πληροφορηθήκαμε, δια του τύπου , την πρόθεση του Υπουργείου σας να εντάξει στο ΕΣΠΑ τα έργα κατασκευής αποχετευτικών δικτύων και βιολογικού καθαρισμού, μόνο, εφόσον αυτά πρόκειται να εκτελεστούν σε οικισμούς με πληθυσμό τουλάχιστον 2000 κατοίκων.
            Ασφαλώς κατανοούμε τους λόγους κατισχύσεως των πληθυσμιακών κριτηρίων επιλεξιμότητας, ωστόσο οφείλουμε να σας επισημάνουμε ότι στο Δήμο Παραβόλας, παρόλο που δεν υφίστανται, με βάση την τυπική απογραφή, οικισμοί άνω των 2000 κατοίκων, εν τούτοις οι πεδινοί  οικισμοί Κάτω Τραγάνας, Παραβόλας (έδρα του Δήμου), Πλατανιά, Παντάνασσας, Δογρής, Βαρειάς, κ.λ.π απέχουν ελάχιστα μεταξύ τους και συγκεντρώνουν πληθυσμό αιχμής, αθροιστικά, πολύ πάνω από τους 2000 κατοίκους,περίπου 10.000 κατοίκων πραγματικού πληθυσμού.
            Οι ως άνω οικισμοί είναι παραλίμνιοι και δέχονται καθημερινά, κυρίως τα Σαββατοκύριακα, πλήθος πολιτών της μείζονος περιοχής Αγρινίου λόγω του ότι συνιστούν πόλους οικοτουριστικού ενδιαφέροντος σε ετήσια βάση. Ως εκ τούτου τα παραγόμενα λύματα από οικίες και καταστήματα αναψυχής, σε συνδυασμό με τις πλείστες όσες μονάδες επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, ελαιοτριβείων ,και τυροκομείων, δημιουργούν έντονο πρόβλημα επίδρασης στον υδροφόρο ορίζοντα και στην ανοικτή λεκάνη απορροής υπόγειων και όμβριων υδάτων της λίμνης Τριχωνίδας.
 Κατόπιν τούτου παρακαλούμε να συμπεριλάβετε στον κατάλογο των επιλέξιμων Δήμων και Οικισμών και το Δήμο Παραβόλας κυρίως για λόγους προστασίας προπαντός της λίμνης Τριχωνίδας, δεδομένου ότι ήδη ο Δήμος με την ενθάρρυνση της Περιφέρειας εκπόνησε σχετική μελέτη εφαρμογής διαθέσας μέσω  του προγράμματος ΕΠΤΑ  ποσόν 146.000.000 δρχ από το έτος 2001.
            Επιπλέον τμήμα του εν λόγω  έργου δαπάνης 800.000 ευρώ εκτελείται μέσω του προγράμματος « ΘΗΣΕΑΣ » της περιφέρειας ως πρώτης προτεραιότητας και δεν είναι ορθό ούτε να μείνει αυτό καθ’ αυτό ανενεργό, κατά την χρήση, ούτε εκείνο του Δήμου Θεστιέων είναι δυνατόν να λειτουργήσει αποτελεσματικά, εάν δεν κατασκευαστεί και το προαπαιτούμενο αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου Παραβόλας, το οποίο καλύπτει  το μεγαλύτερο διάστημα αποχετευτικής κάλυψης στην Βόρεια πλευρά της λίμνης Τριχωνίδας. Άλλωστε όπως πληροφορούμεθα έχει ήδη εγκριθεί η μελέτη και κατασκευή του παραλιμνίου συλλεκτηρίου αγωγού.
            Είναι λοιπόν πασιφανές ότι το έργο της « ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΔΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ» είναι ιδιάζουσας σκοπιμότητας ( Sui generis) κυρίως για λόγους προστασίας του οικοσυστήματος και του Ανοικτού ΥΔΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ της λίμνης ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ.
            Αναμένουμε απάντηση του αιτήματος και διατελούμε.                                                                                                            Με τιμή
   
                                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                               ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΚΑΠΕΡΔΑΣ