Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2010

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΑ

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ          53,35%
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     38,50%
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ             8,15%