Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2010

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

Στην Παραβόλα έκλεισε τον προεκλογικό του αγώνα ο Δ.Σταμάτης με  την ομιλία του χθες στην καφετερια Δεληγιάννη.