Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010

EKΛΟΓΕΣ 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Οδηγίες προς ψηφοφόρους εξέδωσε χθες το υπουργείο Εσωτερικών. Σε δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, δηλαδή σε όσους συνενώθηκαν και σε όσους είναι άνω των 100.000 κατοίκων, ο ψηφοφόρος μπορεί να βάλει έναν σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο όταν η περιφέρεια εκλέγει μέχρι τρεις ή έως τρεις σταυρούς προτίμησης σε υποψήφιους συμβούλους όταν η περιφέρεια εκλέγει περισσότερους από τρεις.

Επίσης, μπορεί να βάλει και έναν σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο σύμβουλο όλων των άλλων εκλογικών περιφερειών. Οσον αφορά το συμβούλιο τοπικής/δημοτικής κοινότητας, ο εκλογέας μπορεί να θέσει μέχρι δύο σταυρούς σε υποψηφίους του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας και έναν σταυρό σε υποψήφιο της τοπικής κοινότητας.

Στις περιφερειακές εκλογές, ο ψηφοφόρος μπορεί να βάλει έναν σταυρό προτίμησης όταν οι έδρες της περιφέρειας είναι 1 - 3, δύο σταυρούς σε περιφέρειες 4 - 7 εδρών, τρεις σταυρούς σε περιφέρεια 8 - 12 εδρών και τέσσερις όταν η περιφέρεια έχει πάνω από 12 έδρες.

Αναφορικά με τις άδειες των υπαλλήλων, όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 100 - 200 χλμ. για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα θα λάβουν 1 εργάσιμη ημέρα άδειας, ενώ δύο ημέρες δικαιούνται όσοι μετακινηθούν από 201 ώς 400 χλμ. Για μεγαλύτερες των 400 χλμ. αποστάσεις ισχύει η άδεια τριών εργάσιμων ημερών. Μικρές τροποποιήσεις ισχύουν για υπαλλήλους με πενθήμερη εβδομάδα εργασίας.