Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ κ.Δ.ΣΤΑΜΑΤΗ
8. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ

8.1 Δημοτική Κοινότητα Παραβόλας

Ακρίδας Λάμπρος του Σοφοκλή

Γιολδάσης Δημήτριος του Μιχαήλ

Καραχρήστου Ιωάννα του Κων/νου

Κολοβός Σωτήριος του Κων/νου

Μαυραγάνη Ιωάννα – Βαρβάρα του Ορφέα

Σελιμάς Γρηγόριος του Γεωργίου
8.2 Τοπική Κοινότητα Αφράτου

Καλατζίδου Αλεξάνδρα του Θεοδώρου

Τηλεμάχου Χρήστος του Νικολάου
8.3 Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας

Δεληγιάννης Βασίλειος του Χριστοφόρου

Δεληγιάννη Χαρίκλεια του Κων/νου

Καλογεράς Γεώργιος του Δημητρίου

Παναγιωτόπουλος Χρήστος του Κων/νου
8.4 Τοπική Κοινότητα Κυρά Βγένας

Ευθυμίου Χρήστος του Ιωάννη

Καρατζίνης Θωμάς του Γεωργίου
8.5 Τοπική Κοινότητα Λαμπιρίου

Κουτσιάφτης Αθανάσιος του Ηλία

Κουτσιάφτης Ιωάννης του Δημητρίου
8.6 Τοπική Κοινότητα Νερομάνας

Βενέρης Θεόφιλος του Κων/νου

Κωνσταντοπούλου Μαρία του Παναγιώτη

Χριστόπουλος Χρήστος του Σωτηρίου
8.7 Τοπική Κοινότητα Παλαιοκαρυάς

Κορδολαίμης Φίλιππος του Χρήστου

Πλαστήρας Ελευθέριος του Ιωάννη
8.8 Τοπική Κοινότητα Παντανάσσης

Δεληγιάννη Κωνσταντούλα του Χρήστου

Πατούλιας Αγησίλαος του Ηλία

Σαμαράς Δημήτριος του Ηλία

Τρίχας Ιωάννης του Γκολφίνου
8.9 Τοπική Κοινότητα Περιστερίου

Λαμπράκης Δημήτριος του Γεωργίου

Ταράτσας Γεώργιος του Δημητρίου
8.10 Τοπική Κοινότητα Σπαρτιά

Καλλιακμάνης Ιωάννης του Παναγιώτη

Καλογεράς Κωνστασντίνος του Χαριλάου