Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010

ΑΝΑΣΤΑΤΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ

Ανάστατο είναι το χωρίο από το κρούσμα ληστείας.
Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία συρρέουν στον Μαμασουλα για τσιμέντα προκείμενου να τσιμεντάρουν τις οικονομίες τους
για να τις γλυτώσουν από τους ληστές και την κυβέρνηση Παπανδρέου